SPØRSMÅL & SVAR

 

Hva går pengene til?

Som supporter av Sunnaasstiftelsen hjelper du mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade med å mestre sin nye livssituasjon. Det å få en alvorlig skade som kan medføre lammelse eller kognitiv svikt er svært alvorlig. For alle som blir rammet blir livet snudd opp ned – og ingenting blir det samme. De fleste opplever at de trenger mye hjelp og støtte til å utføre enkle, dagligdagse oppgaver, og for mange oppleves dette som et tap av selvstendighet.

Et tap Sunnaasstiftelsen vil forsøke å begrense gjennom å bevilge penger til gode prosjekter som fremmer mestring, livskvalitet og integrering i samfunnet. I tillegg bevilger vi penger til forskning og pasientvelferd gjennom investeringstilskudd til utstyr som ikke dekkes gjennom offentlige midler. Dette muliggjør banebrytende forskning innenfor rehabiliteringsfeltet i Norge og internasjonalt. Sunnaasstiftelsen har tidligere konsentrert mye av sin støtte til rehabiliteringsfeltet rundt Sunnaas sykehus HF, men vinteren 2015 ble vedtektene for Sunnaasstiftelsen endret slik at det ble enklere for rehabiliteringsinstitusjoner fra hele Norge å søke om støtte til sine prosjekter.
 

Hvem får hjelpen?  

Innsamlede midler finansierer innovasjon, forskning, pasientvelferd og aktivitet som ikke dekkes av offentlige bevilgninger for mennesker med rehabiliteringsbehov fra hele landet.

Hvordan bruker Sunnaasstiftelsen pengene?  

Godt over 90 prosent av Sunnaasstiftelsens totale kostnader brukes til å oppfylle vårt mandat. Vi er en allmennyttig stiftelse som holder til i Oslo. Vi følger norske lover og regler og rapporterer til norske myndigheter. Sunnaasstiftelsen er medlem av Innsamlingskontrollen og følger deres lovverk og retningslinjer.  Våre Årsrapporter og annen dokumentasjon ligger lett tilgjengelig her på hjemmesiden.
 

Hvordan kan jeg følge Sunnaasstiftelsens arbeid? 

Vi holder deg oppdatert via våre hjemmesider og sosiale medier, og hvert år gir vi ut en detaljert årsrapport som kan lastes ned fra nettet.
 

Kan jeg velge å støtte et konkret prosjekt/fokusområde? 

Støtten fra våre supportere går til prosjekter og tiltak over hele Norge, og Sunnaasstiftelsen vurderer enhver innkommende søknad om støtte basert på dets innhold og om det er ihht. stiftelsens vedtekter etc. Disse vurderingene gjør vi basert på solid, faglig ekspertise, kunnskap om feltet og om vi skal dekke hele eller deler av tiltaket/prosjektet. Vi tar også imot "øremerket" støtte, hvis det er et ønske fra supporteren.
 

Hvordan kan jeg følge med på hvem som får bidrag/støtte? 

Vi forstår at det er viktig for våre supportere å få et innblikk i arbeidet vi gjør - så derfor prøver vi etter beste evne å oppdatere nyheter vår hjemmeside og i sosiale medier med artikler, videoer o.l.
 

Hvordan skal jeg betale? 

Vi ser helst at du betaler med/oppretter en AvtaleGiro relasjon med oss. Dette er enkelt for deg og bedre for oss fordi det holder administrasjonskostnadene lave. I tillegg sparer det miljøet. Husk at du alltid har full kontroll over dine innbetalinger i nettbanken. 
 

Kan jeg endre beløp? 

Ønsker du å endre beløp, kan du sende en e-post til post@sunnaasstiftelsen.no med navn, adresse og det beløpet du ønsker å endre til. Det er viktig at du også går inn i nettbanken og kontrollerer at beløpsgrensen for avtalen din ikke er lavere enn beløpet du endrer til. Du kan også ringe oss på telefonnummer 971 53 904 (08:00-15:00 alle virkedager).
 

Kan jeg stoppe betalingen? 

Du kan når som helst stoppe betalingen permanent eller for en periode. Når du bruker AvtaleGiro kan du enkelt stoppe en betaling direkte i nettbanken, ved å sende e-post til post@sunnaasstiftelsen.no eller ringe oss på telefonnummer 971 53 904 (08:00-15:00 alle virkedager).
 

Hvordan kan jeg avslutte min support av Sunnaasstiftelsen?

Dersom du ønsker å avslutte din support kan du ta kontakt med oss på e-post post@sunnaasstiftelsen.no eller ringe 971 53 904 (08:00-15:00 alle virkedager).
 

Kan jeg få skattefradrag på det jeg gir? 

Bidrag på 500 til 30 000 kroner i løpet av et kalenderår til Sunnaasstiftelsen gir rett til skattefradrag. Hvis du sender inn ditt fødselsnummer (11 siffer), vil din gave automatisk bli innrapportert til ligningsmyndighetene. Send en e-post til post@sunnaasstiftelsen.no eller ring oss på telefonnummer 971 53 904 (08:00-15:00 alle virkedager) for mer informasjon.