våre partnere | hvorfor sunnaasstiftelsen?

Sammen kan vi få utrettet mye og satt igjen varige avtrykk.

 
 
 
 
 
Ved å være en samarbeidspartner med Sunnaasstiftelsen kan vi bidra til at prosjekter som setter fokus på mestring og livskvalitet i hverdagen blir gjennomført.
 
Dette er viktig for oss som en ansvarlig aktør innenfor helse og i tråd med Coloplast sine verdier og visjon.
— COLOPLAST
 
 
 
carglass_blue_www.sunnaasstiftelsen.no.png
 
 
Hurtigruta Carglass har vært samarbeidspartner til Sunnaasstiftelsen de siste 3 årene og dette er vi veldig stolt av. Hurtigruta Carglass er opptatt av å gi tilbake til samfunnet og vårt valg falt ganske fort på Sunnaastiftelsen, da dette er veldig nært den bransjen vi jobber i. Mange av pasientene på Sunnaas har vært utsatt for en alvorlig ulykke og Hurtigruta Carglass har høy fokus på sikkerhet i bilen.

I tillegg er dette i tråd med de verdiene vi har – bidra til en positiv samfunnsutvikling. Vi gjør dette på grunnlag av fire viktige ansvarsområder:
Ta vare på miljø – Gi noe tilbake – Fokus på hvordan vi jobber (etiske retningslinjer) og sist men ikke minst ha stort fokus på våre ansatte. 

Sunnasstiftelsen har mange fine prosjekter som passer veldig godt med våre verdier.
— HURTIGRUTA CARGLASS
 
 
optimal-assistanse_blue_www.sunnaasstiftelsen.no.png
 
Hvorfor støtter OptimalAssistanse Sunnaasstiftelsen?
OpitmalAssistanses verdier er basert på respekt for den enkeltes integritet og viktigheten av selvstendighet, aktivitet og livskvalitet.
Det å mestre en ny hverdag etter ulykke, skade eller sykdom handler ikke bare om å mestre dagligdagse gjøremål, det handler like mye om å mestre sin nye livssituasjon etter endringen.
Med tilrettelagte hjelpemidler er det meste fortsatt mulig. Med f.eks. SitSki og sykler kan man fortsatt være fysisk aktiv. OptimalAssistanse har fokus på det friske, på det enkelte individs ressurser og det å mestre til tross for utfordringer. Det å mestre bidrar til et meningsfylt liv, og gir glede og energi. OptimalAssistanse støtter Sunnaasstiftelsen fordi vi da kan bidra til aktivitet, livsutfoldelse, mestring, utvikling, selvstendighet og glede! Det passer som «hånd i hanske» i forhold til det vi i OptimalAssistanse jobber for.

Vi er stolte over å være samarbeidspartner.
— optimalassistanse
 
 
invacare_blue_www.sunnaasstiftelsen.no.png
 
Sunnaasstiftelsen har et energisk team som får ting til å skje! Vi i Invacare er alle ambassadører for for vårt Brand Promise om å gjøre nye opplevelser mulige – Making Life’s Experiences Possible™

Gjennom vårt samarbeid med Sunnaasstiftelsen kan vi støtte og bidra i det viktige arbeidet stiftelsen gjør for personer som har fått endret livssituasjon, og som skal lære seg å mestre en ny hverdag.
Yes, you can. ® formidler Invacare sitt løfte om å støtte brukere, leverandører, helsepersonell og medarbeidere i å oppnå det som er viktig for dem.
— Invacare
 
 
 

våre partnere | bedriftspresentasjon

Kort om våre partnere.

Uten våre samarbeidspartnere ville jobben vi gjør nesten vært helt umulig. Våre partnere er av stor betydning for vår kapasitet til å støtte prosjekter og aktiviteter i vårt langstrakte land. Vi har stor og god plass til flere partnere - så ser du, eller selskapet du arbeider for, etter gode formål å støtte vil Sunnaasstiftelsen kunne være hva du/dere ser etter. Ta kontakt for en uforpliktende prat om hva vi sammen kan få til.

 
 
 
danske-bank_blue_www.sunnaasstiftelsen.no.png

danske bank

Kort om Danske Bank: 
Danske Bank har 26 kontorer spredt i Norge. Danske Bank A/S er et av Nordens ledende finanskonsern. Vi er banken for de gode person- og bedriftskundene. Vi tilbyr personlig rådgivning, god service og produkter tilpasset kundenes behov. Våre kunder skal selv velge hvordan de ønsker å bruke oss, via nett, over telefon eller i personlige møter med rådgiver. Tilfredse kunder er et av våre hovedmål. Vi er i dag blant landets ledende banker.

danskebank.no

 
shapemaster_blue_www.sunnaasstiftelsen.no.png

shapemaster

Kort om Shapemaster:
Shapemaster produserer treningsmaskiner som beveger seg selv med hjelp av en motor og en girkasse. Med over 30 år i bransjen, og med hjelp av leger og fysioterapeuter, har Shapemaster vert pioner innen utviklingen av motorstyrte treningsmaskiner (Feelgood). Treningsmaskinene retter seg mot en enorm kundegruppe og fyller et hull i markedet for mennesker som trenger en lavterskel form for trening.

Les pressemeldingen fra Shapemaster fra kontraktinngåelsen med Sunnaasstiftelsen her.

www.shapemaster.no

 
coloplast_blue_www.sunnaasstiftelsen.no.png

Coloplast

Kort om Coloplast:
Coloplast Norge AS er et heleid datterselskap av det danskeide Coloplast konsernet. Coloplast Norge AS markedsfører og selger sykepleieartikler i hele Norge innen områdene stomi, kontinens, hud og sårpleie. Coloplast utvikler produkter og tjenester som gjør hverdagen enklere for mennesker med personlige medisinske behov. Tett samarbeid med brukere av våre produkter hjelper oss å lage løsninger tilpasset deres behov. Vi kaller dette intimsykepleie. Vår virksomhet inkludere produkter innen stomi, urologi og kontinens, samt sår og hudpleie. Vi er et internasjonalt selskap med mer enn 8000 ansatte på verdensbasis.

coloplast.no

 
 
 
carglass_blue_www.sunnaasstiftelsen.no.png

hurtigruta carglass

Kort om Hurtigruta Carglass:
Hurtigruta Carglass® er en del av Belron® – verdens største selskap innen bilglass. Hurtigruta Carglass® er landsdekkende, og vi hjelper deg å reparere og skifte frontrute uavhengig av bilmerke eller årsmodell på bilen din. Belron® har virksomhet i 32 land, og har ca. 26 000 ansatte, av disse er over 12 500 høyt kvalifiserte teknikere som betjener mer enn 10 millioner kunder hvert år. I mange land har vi mulighet til å reparere og skifte frontruter 24/7. I gjennomsnitt reparerer vi 7.800 frontruter hver dag og utfører et arbeid hvert 3. sekund.

carglass.no

 
invacare_blue_www.sunnaasstiftelsen.no.png

Invacare

Kort om Invacare:
Invacare AS har sitt virke innenfor helsesektoren og tilbyr bevegelseshjelpemidler til hjemmepleie, institusjoner og sykehus. Vi er en egen resultatenhet i et amerikansk konsern med datterselskaper over hele verden. Her i Norge er vi ca. 40 ansatte fordelt over hele landet. Flertallet sitter på hovedkontoret i Oslo, men vi er godt representert i resten av Norge, med kontorer også i Bergen og Trondheim, og et landsdekkende nett av lokale konsulenter.
 
www.invacare.no/nb

 

 
viking-redningstjeneste_blue_www.sunnaasstiftelsen.no.png

Viking redningstjeneste

Kort om Viking Redningstjeneste:
Viking Assistance Group er Norges største veihjelpsaktør, og et ledende assistanseselskap i Norden med sterkt fokus på kundetilfredshet og innovasjon igjennom 60 år. Vår oppgave er å sørge for at du har et så enkelt og trygt liv som mulig på veien. Viking har kontorer i Oslo, Stockholm, København, Helsinki og Alicante.
 
Vi tilbyr et bredt spekter av kundeservicetjenester, samt assistanse for alle typer
kjøretøy, fra motorsykler til tunge lastebiler. Vi har internasjonale samarbeidspartnere som
gjør det mulig å hjelpe våre kunder utenfor Skandinavia.

vikingassistance.com

 
 
 
Bli samarbeidspartner?

OptimalAssistanse

Kort om OptimalAssistanse:

OptimalAssistanse ble etablert i 2009 og har i dag konsesjon og leverer BPA-tjenester i kommuner over hele landet. BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse) er rettighets-festet ved lov, og alle kommuner plikter å tilby BPA til personer med sammensatte og varige behov for assistanse. Tjenesten fungerer som et alternativ eller tillegg til det offentlige omsorgstilbudet og de tradisjonelle hjemmetjenestene. 

OptimalAssistanse ble i 2017 en del av Ecura Helse og Omsorg AS, et norsk konsern med tilbud av tjenester innen BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse), hjemme-basert omsorg, privat-finansiert rusbehandling samt habilitering og heldøgns bo- og omsorgstjenester for personer med sammensatte/ adferdsmessige utfordringer. 

I tillegg tilbyr Ecura vikar- og bemanningsløsninger med helsefagpersonell, samt rådgivningstjenester og kompetansehevende kurs innen helsefag. 

De som har behov for assistanse vet hvor viktig det er å kunne være sjef i eget liv. De kjenner viktigheten av å ha frihet, selvstendighet og mulighet til å leve livet på egne premisser. OptimalAssistanses gründer Kirsti Cath Dahle hadde selv ordning med personlig assistanse. Vi bygger videre på de erfaringer hun gjorde og de verdier og den filosofi hun stod for. Vi «skreddersyr» løsninger tilpasset den enkelte tjeneste-mottaker. I det daglige har vi sterkt fokus på møtet med kunden - den enkelte person – og våre medarbeidere.

optimalassistanse.no

 
var-neste-bedriftspartner_www.sunnaasstiftelsen.no.png
 
var-neste-bedriftspartner_www.sunnaasstiftelsen.no.png
 
 
 
Ikon for støtt vårt avtrykk - bli partnebedrift
 

Våre partnere | bli en bidragsyter

Bli en partner til Sunnaasstiftelsen for å bidra til et aktivt og innholdsrikt liv - for alle.

Sunnaasstiftelsen søker flere partnere. Vi tilbyr våre samarbeidspartnere motivasjonsforedrag fra våre brukere inn mot bedriften. Vi tror at det våre brukere har opplevd av hendelser kan gi en god overføringseffekt til næringslivet gjennom mottoet ”å omsette noe negativt til noe positivt”.

De sosiale resultatene er vanskelig å måle ettersom arbeidet gir ringvirkninger utover den initielle aktiviteten. Likevel vet vi at våre prosjekter bidrar til å få ned rehabiliterings tiden og øker sjansen for (raskere) tilbakeføring til arbeid. Således kan de tiltak Sunnaasstiftelsen realiserer ha en multiplikatoreffekt og være samfunnsøkonomisk besparende. Slik lykkes vi både på det økonomiske plan, men også på det personlige.

 

Ønsker din bedrift å bidra? Kontakt oss for en uforpliktende samtale.