innovasjonsprosjekt

VR-LAB

VR-lab_circle_www.sunnaasstiftelsen.no.png
 
 
 

Morgendagens rehabilitering støttes av Sunnaasstiftelsen.

Sunnaasstiftelsen har som mål å bidra til utviklingen av ny teknologi og innovasjon som kan være et supplement til tradisjonell behandling. Helsevesenet må henge med i den teknologiske utviklingen, for trendene sier at vi ikke kommer til å få flere stillinger eller hender i fremtiden. Derfor er vi nødt til å tenke nytt og finne nye løsninger på hvordan teknologi kan supplere og komplimentere fagfolkene. En person som har opplevd alvorlig ulykke eller skade har behov for omfattende rehabilitering. All forskning tilsier at skal man oppnå bedring så må man trene og repetere - mye. Men hvordan kan man gi det beste tilbudet til pasienten, hvis tilbudet for tradisjonell behandling blir mindre? 

 
 
 
Bannerbilde-virtuel-reality_www.sunnaasstiftelsen.no_non-profit_støtt-oss.jpg
 

virtuel rehabilitering.

Vi tror at mye av svaret ligger i det som kalles for morgendagens rehabilitering, hvor teknologi og innovasjon vil spille en stor rolle. Sunnaasstiftelsen har finansiert et laboratorium for virtuell rehabilitering med mye teknisk utstyr ved Sunnaas sykehus HF, Norges største rehabiliteringssykehus. Tanken bak VR-laben er å legge til rette for at pasienter under rehabiliteringen har et miljø og en treningsarena hvor nervesystemet får konstante utfordringer ved hjelp av spillteknologi. På VR-lab brukes det kjent spillteknologi som Playstation, Nintendo Wii, Xbox og Kineckt. I den daglige kliniske praksisen bruker VR-lab både de standard spillkonsollene, men det er også spesialutviklet hjelpemidler som for eksempel en robotarm som kan hjelpe til å trene håndfunksjonen. Spillene er kommersielle, eller er utviklet spesielt i rehabiliteringsøyemed.

Spillteknologien på VR-lab er noe pasientene ved Sunnaas sykehus HF blir kjent med som inneliggende pasienter. Det legges opp som spill-cafe hvor flere av pasientene møtes i grupper, eller det brukes ved en-til-en trening med pasient og behandler. De viktige aspektene ved dette tilbudet er muligheten for mengdetrening med en morsom ramme, hvor vi ser at motivasjon er en essensiell faktor. Pasienten blir motivert, og vil derfor ønske å holde på oftere og lengre enn de kanskje ville gjort i en vanlig treningssal. Det er også slik at teknologien er ganske enkel, og for mange vil det være store muligheter for å kjøpe tilsvarende utstyr hjemme slik at man kan fortsette den intensive treningen etter hjemkomst. 

 

spillteknologi.

Daglig leder i Sunnaasstiftelsen, Marianne Holth Dybwad, forteller at utvikling av spillteknologi i rehabiliteringen er noe hun brenner for.“Til tv-aksjonen på TV 2 lovte vi høyt fokus på teknologi og forskning, og utviklingen av VR-lab på Sunnaas har virkelig vært en del av denne strategien. Hvis du spør Aksel Lund-Svindal om hva suksessfaktoren for hans idrettskarriere er så vil ha svare: Mye, mye, mye trening og repetering, motivasjon og treningsglede”. Og det er det vi skal jobbe for å ha med oss inn i morgendagens rehabilitering. Motivasjon er en essensiell faktor inn i virtuell rehabilitering.”

  • Det at Sunnaasstiftelsen har finansiert utstyr til VR-lab på Sunnaas sykehus HF har bla. bidratt til følgende:
  • Forskningen på virituell rehabilitering har kommet godt i gang ved Norges største rehabiliteringssykehus.
  • Det har blitt tatt i bruk spesialroboter til spesifikk VR-trening for pasienter med dårlig funksjon, for eksempel håndroboten for pasienter med nedsatt håndfunksjon.
  • Pasienter kan trene uten terapeuter på kvelder og i helger.
  • Pasienter blir gjort oppmerksom på at dette kan man trene på hjemme også. Gjerne sammen med venner og familie. Det kan gi et sosialt og morsomt pusterom i en tøff hverdag. 
  • Pasienter på smitterom kan få tilbudet om virituell rehabilitering. Et høydepunkt for mange!

Sunnaasstiftelsen ønsker å takke alle bidragsytere som har bidratt økonomisk til at vi har tatt dette store skrittet inn mot morgendagens teknologi og rehabilitering. Takk også til pasienter og ansatte som har tatt utstyret i bruk. Vi gleder oss til nye tanker, ny utvikling og nye prosjekter sammen med nye og gamle bidragsytere.