Testamentariske- og minnegaver.

05 Bannerbilde_b-w_www.sunnaasstiftelsen.no_non-profit_støtt-oss.jpg

Testamentariske gaver

Ønsker du å gi håp til andre etter at du selv har gått bort, kan du gi en testamentarisk gave til Sunnaasstiftelsen.
Ved å etterlate et bidrag til mennesker som har fått livet snudd opp-ned i løpet av et øyeblikk hjelper du dem til en framtid med håp om et selvstendig og innholdsrikt liv når du selv er borte.

Testamentariske gaver og minnegaver er sterke tillitserklæringer. Vi er dypt takknemlige og ydmyke ovenfor omtanken og engasjementet for mennesker som befinner seg i en helt ny livssituasjon som ligger bak disse gavene.

Vi sørger for at gavene brukes til prosjekter og aktivitet som fremmer livskvalitet, selvstendig liv og deltakelse i samfunnet.

TESTAMENT

Ved å skrive et testament, kan du sikre at hele eller deler av arven går til det du ønsker.

Det anbefales at du rådfører deg med en advokat ved opprettelsen av et testament, slik at du kan føle deg helt trygg på at alle krav i Arveloven til testamentets gyldighet er oppfylt. Sunnaasstiftelsen kan være behjelpelig med å dette - ta kontakt med oss (se nederst på siden).

En testamentarisk gave til Sunnaasstiftelsen er fritatt for arveavgift.

 
04 Bannerbilde_b-w-01_www.sunnaasstiftelsen.no_non-profit_støtt-oss.jpg

minnegaver

Mange velger også å gi en gave til Sunnaasstiftelsen istedet for blomsterhilsen i forbindelse med minnestunder når en person her gått bort. Mange ser dette som en fin måte å hedre et menneske på og samtidig bidra til å gjøre livet for målgruppen Sunnaasstiftelsen jobber for skal få mulighet til en ny start og en økt livskvalitet.

Et ønske om minnegave kan skrives i dødsannonsen, sammen med kontonummer 8601.18.15628. Da kan giverne benytte måten beskrevet under til å gi sin gave.

har du spørsmål?

Vår administrasjon svarer deg gjerne på spørsmål du skulle ha vedrørende minne- og testamentariske gaver. Ring 971 53 904 eller send til post@sunnaasstiftelsen.no


Informasjon | pårørende

Det er avgjørende at vi blir informert om minnestunden. Vi må ha navn og adresse på avdøde og vi må ha navn og adresse til pårørende. Vi kan være behjelpelige med å utforme en takkeannonse i avis eller skilt til innsamlingen. Etter en gitt tid vil pårørende få tilsendt kondolansekort med informasjon om hvem som har gitt minnegaver og med total gavesum.

Bruk skjema (knappen) under til å informere oss om minnestunden og påkrevd personalia.

Informasjon | giver

Minnegave til Sunnaasstiftelsen kan gis på følgende måter:

  • Du kan betale med kort (klikk på knappen Minnegave under her)
  • Du kan overføre gaven til konto 8601.18.15628 via nettbank eller bruke auto giro i banken din.
  • Pass på å merke innbetalingen med navn på både avdøde og pårørende, samt på giver(e) av gaven. 
Minnegave

Merk! Skattefradrag for minnegaver går alltid til nærmeste pårørende. Dette er fordi gaven i utgangspunktet ble gitt til disse, og deretter videre til oss. Vi anser derfor nærmeste pårørende som giver.
Se mer