aktivitetsprosjekt

Treningspoliklinikk

 
Studio-99_circle_www.sunnaasstiftelsen.no.png
 
 

studio 99 | Treningspoliklinikk

Minst 10.000 personer i Norge lever med en nedsatt funksjonsevne grunnet skade eller sykdommer i sentralnervesystemet. De fleste av disse mangler tilfredsstillende treningstilbud på hjemstedet. Dette grunnet manglende kompetanse og lite tilrettelagte treningssentre, apparater og arenaer. 


Treningspoliklinikken, Studio 99, skal bli et helsehus fylt med innovativt treningsutstyr som er tilpasset mennesker med funksjonsnedsettelse som vil gjenvinne fysisk, mental eller sosial funksjonsevne. Målet er å gjøre den enkelte bruker i stand til å fungere så godt som mulig i dagliglivet ut fra sine forutsetninger og ønsker. Hovedgruppen vil være mennesker med ryggmargsskade, multitraume (med amputasjoner), nevrologi og hjerneskade (traumatisk hjerneskade og slag).

studio-99_treningspolitklinikk-aker_www.sunnaasstiftelsen.no_non-profit-organisasjon.jpg
I Studio 99 skal det tilbys treningstimer for egentrening, fellestrening, treningstimer med spesialist og videooverføring av gruppetreninger med instruktør slik at tilbudet blir landsdekkende. 

Tilbudet skal være tilrettelagt for ALLE, uansett alder og funksjonsnivå, med fokus på aktivitet og mestring og den helsebringende effekten av å være i fysisk aktivitet. Tilbudet skal senke terskelen for trening for mennesker med funksjonsnedsettelse. Det skal være mulig å ta med seg familie på aktivitetene.


Treningspoliklinikken skal driftes av spesialisthelsetjenesten ved Sunnaas sykehus i samarbeid med kommunehelsetjenesten, private aktører og universitetsmiljøet. 

 

Merk! Dette prosjektet har vi foreløpig ikke klart å finne midler til, men vi jobber for å få dette på plass så fort det lar seg gjøre. Vi tar gjerne imot henvendelser fra interessenter som kunne tenkte seg å være med for å få dette prosjektet realisert.
 
 

følg oss på sosiale medier