Posts tagged Sunnaas Sykehus
Camp Spinal | Sommer 2018

Sunnaas sykehus HF og Sunnaasstiftelsen arrangerer i samarbeid med Landsforeningen for ryggmargsskadde og andre spinalenheter i Norge og Norden, en aktivitetsleir for mennesker med ervervet ryggmargsskade.
Målet med uken er å gi deg inspirasjon og veiledning til å leve et aktivt liv til tross for din funksjonsnedsettelse.

Read More