Posts tagged Ryggmargsskade
Et liv som er reddet skal også leves

Etter flere år med støtte fra Helsedirektoratet, kan årets camp bli den siste. Endringer i statsbudsjettet, der midler er blitt omfordelt til andre formål, gjør at Sunnaasstiftelsen ikke lenger kan søke om de 2,5 millionene vi tidligere har fått, til videreføring og utvikling av campen. Det mener vi helseministeren må gjøre noe med.

Read More
Camp Spinal | Sommer 2018

Sunnaas sykehus HF og Sunnaasstiftelsen arrangerer i samarbeid med Landsforeningen for ryggmargsskadde og andre spinalenheter i Norge og Norden, en aktivitetsleir for mennesker med ervervet ryggmargsskade.
Målet med uken er å gi deg inspirasjon og veiledning til å leve et aktivt liv til tross for din funksjonsnedsettelse.

Read More