Posts tagged Rehabilitering
Camp Spinal | Sommer 2018

Sunnaas sykehus HF og Sunnaasstiftelsen arrangerer i samarbeid med Landsforeningen for ryggmargsskadde og andre spinalenheter i Norge og Norden, en aktivitetsleir for mennesker med ervervet ryggmargsskade.
Målet med uken er å gi deg inspirasjon og veiledning til å leve et aktivt liv til tross for din funksjonsnedsettelse.

Read More
Rehabiliteringsløft

Et liv som er reddet er et liv som skal leves. Da trenger vi et rehabiliteringsløft! I dag var det debatt om nettopp dette på ExtraStiftesens seminar i Arendal. Debatten var god. MEN. vi savner de nasjonale og sentraliserte tilbudene for de små brukergruppene som er storforbrukere av helsetjenester, og som er spredt utover kommunene i hele Norge – og hvor den samfunnsøkonomiske gevinsten av god rehabilitering er enorm.

Read More