Posts tagged Politikk
Rehabiliteringsløft

Et liv som er reddet er et liv som skal leves. Da trenger vi et rehabiliteringsløft! I dag var det debatt om nettopp dette på ExtraStiftesens seminar i Arendal. Debatten var god. MEN. vi savner de nasjonale og sentraliserte tilbudene for de små brukergruppene som er storforbrukere av helsetjenester, og som er spredt utover kommunene i hele Norge – og hvor den samfunnsøkonomiske gevinsten av god rehabilitering er enorm.

Read More