Posts tagged Guttman Hospital
Regjeringen foreslår delfinansiering av Camp Spinal!

I forslag til statsbudsjett 2018, har regjeringen øremerket et tilskudd på en million kroner til Sunnaasstiftelsens Camp Spinal-prosjekter. Dette er effektive rehabiliteringstilbud for ryggmargsskade i et friskt miljø utenfor institusjon med brukerne i fokus og med idrett og aktivitet som virkemidler.

Read More