Posts tagged Aktiv Rehabilitering
Et liv som er reddet skal også leves

Etter flere år med støtte fra Helsedirektoratet, kan årets camp bli den siste. Endringer i statsbudsjettet, der midler er blitt omfordelt til andre formål, gjør at Sunnaasstiftelsen ikke lenger kan søke om de 2,5 millionene vi tidligere har fått, til videreføring og utvikling av campen. Det mener vi helseministeren må gjøre noe med.

Read More