Et liv som er reddet skal også leves

...var overskriften på vår kronikk i gårsdagens utgave av Dagsavisen.

Skjermdump fra Dagsavisen.no

Skjermdump fra Dagsavisen.no

Etter flere år med støtte fra Helsedirektoratet, kan årets camp bli den siste. Endringer i statsbudsjettet, der midler er blitt omfordelt til andre formål, gjør at Sunnaasstiftelsen ikke lenger kan søke om de 2,5 millionene vi tidligere har fått, til videreføring og utvikling av campen. Det mener vi helseministeren må gjøre noe med.

I Norge rammes mellom 50 og 100 personer av en traumatisk ryggmargskade hvert år. Fall og trafikkulykker er de vanligste årsakene, og fører ofte til varig lammelse og følelsestap for store deler av kroppen. Rundt 4500–5000 nordmenn lever med ryggmargskade i dag.

Les resten av kronikken her