Camp Spinal | Sommer 2018

 
Webflyer - Camp Spinal Sommer 2018.png
 

Sunnaas sykehus HF og Sunnaasstiftelsen arrangerer i samarbeid med Landsforeningen for ryggmargsskadde og andre spinalenheter i Norge og Norden, en aktivitetsleir for mennesker med ervervet ryggmargsskade.
Målet med uken er å gi deg inspirasjon og veiledning til å leve et aktivt liv til tross for din funksjonsnedsettelse.

Se mulighetene – ikke begrensningene!

Ledere som selv har en ryggmargsskade er instruktører, både i idrettsaktivitetene og i alle hverdagslige aktiviteter. Vi ønsker at du skal bli inspirert til aktivitet og trening hjemme, samt dele dine erfaringer med andre. Idrett og aktivitet blir brukt som et middel til å oppnå bedre fysisk og psykisk helse.