Brain Camp | Yng 2019

Sunnaasstiftelsen jobber for at barn og unge som lever med funksjonsnedsettelser skal få muligheter til å leve sosiale, aktive og selvstendige liv - nå og i fremtiden.

 
Brain Camp Yng 2019 flyer.png
 

Mål for oppholdet

I fire dager får du som har en ervervet hjerneskade testet og utfordret dine grenser på Vestre Kjærnes gård i Våler i Østfold, sammen med fagpersoner og instruktører/rollemodeller som selv lever med følgevirkninger av en ervervet hjerneskade. Brain Camp Yng er også rettet mot foreldrene dine for å støtte dem i foreldrerollen, øke deres kunnskap om ervervet hjerneskade, og legge til rette for å treffe andre foreldre i lignende situasjon.

På Brain Camp Yng vil du få mulighet å dele erfaringer, skape nettverk og møte rollemodeller som trenere og mentorer. Målet er å se muligheter og finne motivasjon, styrke og verktøy til å mestre hverdagen bedre hjemme, på skole og i nærmiljøet, med idrett og aktivitet som virkemidler.

Brain Camp Yng

På Brain Camp Yng er målet at barna og ungdommene bor sammen med de andre deltakerne og lederne på gården. For de barna/ ungdommene som trenger noe hjelp til daglige aktiviteter, vil servicegruppen (ledere og foreldredeltakere) kunne bistå. Alle måltider spises samlet, og dagene vil fylles av ulike spennende aktiviteter. På denne måten vil barna og ungdommene bli utfordret både sosialt og fysisk i trygge rammer.

På Brain Camp Yng tar vi deltakerne med på aktiv rehabilitering i et friskt miljø. Det legges opp til trening og introduksjon til mange ulike aktiviteter, slik at deltakerne kan bli kjent med en aktivitet de kanskje ønsker å fortsette med etter Brain Camp Yng. Aktivitetene vil gjennomføres i samarbeid med ledere, frivillige og særforbund.

Eksempler på aktiviteter vil være:

Kanopadling | Bueskyting/leirdueskyting | Basistrening styrke | Basistrening kondisjon | Fisking | Vann-aktiviteter | Matlaging | Musikk- og teaterverksted | Orientering | Yoga

Det vil i tillegg bli lagt vekt på erfaringsutveksling og temakvelder med tema som; hvordan fungere i skole og fritid, å leve med en ervervet hjerneskade, pubertet og endring i kropp, relasjoner og motivasjon. 

Noen av lederne og instruktørene har selv en ervervet hjerneskade, og ønsker å dele sine erfaringer med deltakerne. Erfaring fra andre Camper viser at deltakerne opplever at rollemodellene bidrar til en følelse av mestring, trygghet og nærhet. Det er enklere å diskutere utfordringer og lære mestringsstrategier av andre som tidligere har vært gjennom den samme livsendringen som en selv. 

Foreldredeltakelse 

Foreldre er viktige støttespillere i hverdagen og i den videre prosessen etter deltakelse på Brain Camp Yng. På Camp fokuserer vi på mulighetene som finnes og ønsker å gi foreldre et utvidet perspektiv på disse mulighetene. Foreldre vil derfor delta på hele Campen. Målet er likevel at barna og ungdommene bor og gjennomfører aktiviteter sammen med de andre deltakerne og lederne, for å styrke egenledelse og for å bli så selvstendig som mulig.

Foreldrene som deltar på Camp vil inngå i leder/servicegruppen hvor de ikke vil ha spesifikt ansvar for sitt barn, men bistå i aktiviteter for alle deltakerne. Vi tror at dette vil bidra til læring og erfaring for foreldrene. 

Det vil legges til rette for egne gruppesamtaler for foreldre under Campen. Der vil det tas opp tema som senfølger av ervervet hjerneskade, vennskap og inkludering og deltakelse i idretts- og fritidsaktiviteter. Det vil være stort fokus på dialog og erfaringsutveksling under temaene.  

Siste kvelden vil avsluttes med “Hver gang vi møtes”- konsert med middag i låven for deltakere, foreldre og ledere/mentorer.


Brain Camp Yng | Der vi møtes!

Når: Søndag 4.- torsdag 8. august 2019 

Sted: Vestre Kjærnes gård i Våler i Østfold  

Kostnad: Oppholdet er gratis.  

Reise: Transport til/fra Vestre Kjærnes gård dekkes av Pasientreiser for deltakerne.  

Kriterier for deltakelse:  

  • Brain Camp Yng er landsdekkende og inviterer derfor deltakerne fra hele Norge

  • Barn og unge med ervervet hjerneskade 

  • Aldersgrense 6- 16 år (barne- og ungdomsskole alder) 

  • Minimum ett år etter sykdom eller skade 

  • Det er en forutsetning at barnet/ ungdommen kan fungere i gruppe med jevnaldrende, og kan delta på felles tema og aktiviteter 

  • Tilnærmet selvstendig i dagligdagse aktiviteter 

  • Noe gangfunksjon 

Søknad: Oppfyller du kriteriene kan du søke deg inn som deltaker. Deltakere fra hele landet kan søke. Vær oppmerksom på at det er begrenset antall plasser. 

Påmelding: Innen 23. april 2019. Du søker ved at din fastlege sender henvisning merket «Brain Camp Yng» til Inntakskoordinator - Sunnaas sykehus HF, Bjørnemyrveien 11, 1453 Bjørnemyr. Påmelding er bindende!  

For nærmere informasjon om Brain Camp Yng kan du ta kontakt med prosjektkoordinator for barn i Sunnaasstiftelsen, Heidi Kjærnes, på e-post heidi@sunnaasstiftelsen.no eller mobil: 408 42 804

Last ned invitasjons-flyer her