Mentor og lederutviklingsprogram 2019

 
mentorprogram_www.sunnaasstiftelsen.no.jpg
 

Camp Spinal er trenings – og mestringsleirer for personer med ervervet ryggmargskade. Det er Sunnaasstiftelsen som arrangerer campene – i tett samarbeid med de tre spinalenhetene i Norge, Landsforeningen for ryggmargskade (LARS) og flere spinalenheter i Europa.

På Camp Spinal møter deltakerne ledere som selv har en ryggmargskade. Disse lederne er rollemodeller gjennom hele leiren for deltakerne. I løpet av en uke skaper vi nettverk, har rollemodeller som trenere og mentorer samtidig som vi bruker idrett og aktivitet som middel til økt selvstendighet, integritet og et innholdsrikt liv.


Ut ifra et helsemessig perspektiv er det viktig å fortsette med fysisk aktivitet etter en alvorlig skade. Likevel er aktivitetsnivået og antall personer med funksjonsnedsettelse mye lavere enn i befolkningen generelt.

Suksesskriteriet for Camp Spinal er systematisk bruk av rollemodeller som selv lever med en ryggmargskade. På Camp Spinal har vi ikke bare en mentor – men mange slik at deltakerne alltid finner en de kan identifisere seg med og lære av.

I takt med at vi tror at behovet for Camp Spinal-konseptet er økende, trenger vi en profesjonalisering av konseptet ved å kvalitetssikre mentorrollen. Sunnaasstiftelsen har vært så heldige å få økonomisk støtte fra Stiftelsen Sophies Mindre til å utvikle et systematisert Mentor  - og lederutviklingsprogram. Programmet skal inneholde tema som refleksjon over egen lederrolle, kommunikasjon, motivasjon, mestring, erfaringskompetanse, endringsprosesser, samhandling, konflikthåndtering og opplæring i kommunikasjon og ledelse. Det blir veiledning både i grupper og individuelt. Vi tror også at deltakerne vil oppfatte det å møte andre ledere i situasjoner som både ligner og er forskjellig fra egen situasjon også som en viktig læringsfaktor. Vi har med oss anerkjente fagfolk på området.

Første helgen i april møtes de første 10-15 første deltakerne til Kick-Off! Programmet kjøres videre gjennom hele 2019 med blant annet samlinger lagt i tilknytning til Camp Spinal Vinter, Camp Spinal sommer og H2O i Barcelona.

 

Er du interessert i å høre mer?

Ta kontakt med koordinator for Mentorprogrammet, Kristine Eide Sørland.

Navn *
Navn