Skattefradrag for 2018

skatterefusjon.png

På gaver gitt til Sunnaasstiftelsen gis det skattefradrag. For at du skal kunne få skattefradrag må vi vite fødselsnummeret ditt samt navn og adresse. Dette, sammen med beløpet du har gitt, må sendes inn til skattemyndighetene av oss. Hvis Sunnaasstiftelsen ikke har ditt fødselsnummer, kan vi ikke melde inn gaven til skattemyndighetene og du vil ikke få skattefradrag. Dersom du vil ha skattefradrag ber vi deg derfor om å ta kontakt på e-post: post@sunnaasstiftelsen.no eller telefonnummer 958 20 553 – så snart som mulig og innen 9. januar.

Vi sender ut årsoppgave i januar til alle som har gitt til sammen 500 kroner eller mer i det foregående året. Denne kan du bruke for å sjekke at riktig beløp er ført i selvangivelsen din.
Les mer om skattefradrag på denne siden