Heads up for Brain Camp YNG – nytt konsept og ny prosjektleder

Hvert år opplever mange foreldre at barnet deres pådrar seg en hjerneskade, og livet deres blir totalt forandret. Ofte ser barnet ut som seg selv, men har mange skjulte handikap. På sykehusene finnes det fantastiske tilbud med likesinnede, trygghet og spesialister. Men, når man kommer hjem til hverdagen opplever mange at det er vanskelig å finne «nøkkelen» til det nye livet. Derfor utvikler Sunnaasstiftelsen nå Brain Camp YNG, en møteplass og en mestringsarena for barn med traumatiske hjerneskader og deres pårørende.

På Brain Camp YNG skal barna få mulighet til å skape nettverk, dele erfaringer, møte rollemodeller som trenere og mentorer, og prøve ut ulike aktiviteter og idretter. Alt i trygge rammer med helsepersonell og pårørende til stede. I skrivende stund har vi flere søknader om økonomisk støtte til dette formålet ute. Vi ser virkelig frem til å sende ut de første invitasjonene til Brain Camp YNG innen utgangen av 2019.

For å utvikle dette har vi ansatt Heidi Kjærnes som prosjektkoordinator.

heidi.png

I påvente av svar på søknadene vil vi benytte oss av anledningen til å presentere Heidi:

Hvem er jeg?
Jeg heter Heidi Kjærnes, er 43 år gammel og utdannet fysioterapeut fra London. Jeg har jobbet siden 1999 på Sunnaas sykehus, først som fysioterapeut, men siden 2007 innen ledelse og administrasjon. Jeg har videreutdanning innen veiledning og prosjektledelse og entreprenørskap. Min brennende interesse for utvikling av rehabiliteringstilbudet for barn og unge fikk jeg i 2017, da jeg ble prosjektleder for enhet for barn og unge i Sunnaas sykehus. Her hadde jeg blant annet ansvar for å lede utarbeidelsen av rehabiliteringsprogram for barn og unge med ryggmargsskade og akutt oppstått hjerneskade (ervervet) med omfattende rehabiliteringsbehov. I dag leder jeg et prosjekt med å videreutvikle og implementere regional behandlingslinje for rehabilitering av barn og unge med ervervet hjerneskade i Helse Sør Øst, og dermed legge til rette for at anbefalingene i behandlingslinjen omsettes til praksis. Arbeidet er tilknyttet Regionsenter for Habilitering for barn og unge (RHABU) ved Oslo Universitetssykehus, med Helse Sør Øst som oppdragsgiver. I tillegg til min jobb som prosjektleder, har jeg i høst begynt å jobbe for Sunnaasstiftelsen som prosjektkoordinator for barn.

Hva brenner jeg for?
Jeg brenner for å gjøre en forskjell for barn og unge som lever med en funksjonshemming, nasjonalt og internasjonalt og at de på lik linje med alle andre, skal få være en aktiv deltakere i sine egne liv! Spesielt brenner jeg for barn og unge som lever med en akutt oppstått hjerneskade, og håper jeg kan være med på å gjøre en forskjell i mitt arbeid både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Hva jeg kan bidra med i stiftelsen?
Jeg er en løsningsorientert, kreativ og initiativrik person som ønsker å bidra i stiftelsens strategiarbeid, prosjektutvikling og – gjennomføring, og annet spennende nybrottsarbeid. Jeg mener min lange erfaring innen rehabiliteringsfeltet, kunnskap om behovene til barn og unge, prosjekt- og entreprenørskapskompetanse og personlige egenskaper, kan bidra inn i «Team-Sunnaasstiftelsen».

Hvis jeg fikk 5 millioner kroner å bruke på et godt formål hva ville du ha gitt det til?
Da skulle jeg etablert og utviklet Brain Camp Yng hvor barn og unge med hjerneskade og deres familier en gang i året, skulle få mulighet til å etablere nye nettverk, dele erfaringer, møte rollemodeller, og prøve ut ulike aktiviteter og idrett!

Hva gjør jeg på fritiden?
Jeg har tre jenter på 11, 14 og 16 år, så mye av min tid brukes sammen med dem. Ellers liker jeg å være ute i skog og mark, til beins, på sykkel eller på ski, alene eller sammen med venner og familie. Jeg elsker å oppdage og utforske nye steder, og reiser når jeg har anledning i inn- og utland. Jeg kan også lande i sofaen med en god bok eller serie på Netflix!

Hva ønsker jeg å oppnå i din nye stilling?
Jeg ønsker å bidra til at aktører som jobber med barn og unge- spesialisthelsetjenesten, kommunen, skole, private og frivillige, samarbeider på tvers og tenker «ut av boksen».

Sammen tror jeg vi kan gjøre en forskjell!