Sommerhilsen

 
03 Bloggbilde-xxx_www.sunnaasstiftelsen.no_non-profit_støtt-oss.jpg
 

Solen skinner, fellesferien er godt i gang. Nå tar også Sunnaasstiftelsen ferie. Men før vi låser oss ut av kontoret vil vi benytte anledningen til å sende en sommerhilsen til alle våre venner og samarbeidspartnere

Sunnaasstiftelsen er en allmennyttig stiftelse som hjelper mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade med å mestre sin nye livssituasjon. Vi finansierer pasientvelferd, aktivitet, forskning og innovasjon som ikke dekkes av offentlige bevilgninger for mennesker med rehabiliteringsbehov over hele landet. De siste årene har Sunnaasstiftelsen fått en tydeligere og viktigere rolle som premissgiver i rehabiliteringsfeltet. Med prosjekter som Brain Camp og Camp Spinal har vi, i samarbeid med idretten, rehabiliteringsfeltet, politisk sektor, det offentlige og næringslivet, lykkes å sette rehabilitering på dagsorden.

I 2017 har vi gjennomført to Camp Spinal treningsleire. En på Hafjell i vinter og en på Olympiatoppen i juni. Prosjektene arrangerer vi i samarbeid med Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS), andre spinalenheter i Norge og Norden, og Olympiatoppen. Camp Spinal modellen er helt unik i rehabiliteringssammenheng fordi samhandling mellom det frivillige, et sterkt fagmiljø, brukerorganisasjonene, idretten og politisk sektor samarbeider med utgangspunkt i brukernes behov. Vi vet at Camp Spinal konseptet gjør at deltakeren lærer seg å mestre alle aspekter ved livet utenfor institusjon for første gang etter en skade. For mange er dette livsendrende erfaringer hvor de lærer å leve igjen.

I 2015 brukte vi erfaringene fra Camp Spinal og lagde et tilsvarende prosjekt for pasienter med ervervet hjerneskade; Brain Camp. Vi arrangerer Brain Camps på Beitostølen parallelt med Ridderuken, og for brukere med Locked-In syndrom på egnet sted i Norge.

Når vi i dag får nyheten om at Brain Camp er sikret finansiering ut 2019 understreker det en ting – konseptet fungerer. Nå arbeider vi beinhard for at finansieringen for Camp Spinal også skal forankres politisk på samme vis.

Sunnaasstiftelsen er mer enn bare Camp Spinal og Brain Camp. I 2017 har vi bidratt økonomisk til gjennomføring av lokale pasientvelferdstilbud på Sunnaas sykehus HF; Sunnaasleker, utekonsert, juleoppmerksomheter mm.

At aktivitet og idrett er viktig i rehabiliteringsfasen er det forsket mye på. Og nettopp forskning og innovasjon er to viktige kjerneområder for Sunnaasstiftelsen. Dette er noen av prosjektene vi har finansiert første halvår innen forskning og innovasjon:

•    Innkjøp av ny Ekso-robot, et skjelett som gjør at pasienter som ikke har gangfunksjon kan gå ved hjelp av robotteknologi. Ekso-skjelettet brukes på Sunnaas sykehus både i et forskningsprosjekt og i rehabiliteringsprogrammet ved sykehuset. Ifb. Ekso-prosjektet har stiftelsen også vært med på å finansiere en europeisk studie på effekt av Ekso-trening.

•    Teknisk utstyr på det virtuelle laboratoriet på Sunnaas sykehus. Der har de utviklet ny spillteknologi som brukere kan bruke til trening hjemme i eget hus. Prosjektet videreføres til utvikling av VR-lab og spillteknologi.

•    Gangtreningsutstyr på Haukeland sykehus.

•    Stamcelleforskning ved Rikshospitalet.

•    Innovasjonsprosjekter som Mobil bevegelse; utvikling av sensorteknologi for registrering av trening opp mot nettbrett og andre mobile enheter.

•    SIM-lab; utvikling av virtuell ferdighetstrening og akutt medisinske øvelser for helsepersonell.

•    IP app; utvikling av en app tilpasset afasirammede.

Hos oss som jobber helhjertet og på fulltid med stiftelsesarbeid innen for dette området hersker det ingen tvil om at det er omfattende behov for arbeidet vi legger ned. Både mht. det å sette rehabilitering på den politiske dagsordenen, skape synlighet, deriblant hos potensielle støttespillere, motivere til innovasjon og forskning -og ikke minst å bidra til å fremme en aktiv livsstil for dem som har fått livet sitt forandret etter sykdom eller en skade. Vi skal være en proaktiv stiftelse som arbeider i takt med tiden, og som hele tiden ivrer for progresjon.

På styremøtet i juni ble nye styremedlemmer valgt inn i stiftelsens styre, og vi er ydmyke over at Knut Thomas Traaseth, Cecilie Staude og Fredrik Gierløff ønsker å bidra med sin kompetanse inn i Sunnaasstiftelsen. Samtidig takker vi Hallvard Flatland og Ole Trilllhus for fremragende innsats i styret til nå.

Med oss på laget har vi også faste samarbeidspartnere som gjør alt dette mulig. En stor takk rettes til Danske Bank, Rejlers, Sunrise Medical, Coloplast og Hurtigruta Carglass.

Sunnaasstiftelsen har i dag kun en fast ansatt, og en prosjektmedarbeider i 50% stilling. Vi er derfor helt avhengige genuine støttespillere. Som deg. For å vokse og tiltrekke oss nye samarbeidspartnere og donasjoner fra private og næringslivet trenger vi din hjelp. Tusen takk til alle som har bidratt til nå. Vi er ekstremt takknemlig for all støtte vi får.

Nå tar vi sommerferie. Og gleder oss til pangstart på høstsesongen når vi skal til Barcelona for Camp Spinal H2O. Sunnaasstiftelsen ønsker alle en riktig god sommer!

Aktiv sommerhilsen fra Sunnaasstiftelsen v/daglig leder Marianne Holth Dybwad