Rehabiliteringsløft

 
Meg veileder Kirsti i trapp.jpg
 

Et liv som er reddet er et liv som skal leves. Da trenger vi et rehabiliteringsløft! I dag var det debatt om nettopp dette på ExtraStiftesens seminar i Arendal. Debatten var god. MEN. vi savner de nasjonale og sentraliserte tilbudene for de små brukergruppene som er storforbrukere av helsetjenester, og som er spredt utover kommunene i hele Norge – og hvor den samfunnsøkonomiske gevinsten av god rehabilitering er enorm. For eksempel ryggmargsskadde. De trenger rehabiliteringstilbud på hjemstedet sitt, men det er også et STORT behov for nettverk, erfaringsutveksling, treningskamerater og reel brukermedvirkning nasjonalt – og internasjonalt.

Bent Høie, Lisbeth Normann, Tone Trøen, Torgeir Michaelsen og alle dere andre. Se på pakkeløp for kreft. En suksess. Nå trenger vi pakkeløp for flere brukergrupper. Sunnaasstiftelsen har konseptualisert Camp Spinal-modellen; treningsleiren for ryggmargsskadde etter end opphold i primærrehabilitering. Her står brukerne i sentrum med rollemodeller og instruktører som selv har en ryggmargsskade. Vi bruker idrett og aktivitet som virkemiddel, og samarbeider på tvers av spesialisthelsetjeneste, organisert idrett, næringsliv og det offentlige. All forskning og undersøkelser viser at dette funker. «Vi lærer å leve igjen», sier deltakerne etter Camp Spinal. Den samfunnsøkonomiske gevinsten av at Camp Spinal gjør at deltakerne lettere finner tilbake til et godt liv, enten det er familie, arbeidsliv eller idrett er enorm.

Kan vi snakke sammen? Camp Spinal-modellen kan enkelt overføres til andre brukergrupper. Hjerneskade, brannskade, ryggmargsbrokk, CP mm. Vi trenger noen nasjonale føringer for hvordan rehabilitering skal skje. Vårt engasjement er brennende og ekte – vi VIL bidra i denne dugnaden. Vi kan ta med kaffen!

Vil du vite mer om Camp Spinal? Les mer her