INNOVASJONSPROSJEKT

SIM-LAB.

 
Sim-Lab-ikon01_www.sunnaasstiftelsen.no.png
 
 
 
 

Simuleringslaboratoriet på Sunnaas sykehus et er innovasjonsprosjekt i utviklingsfasen. Ved bruk av medisinsk simulering får helsepersonell anledning til å trene på vanlige og uvanlige situasjoner på dukker eller i simulatorer uten fare eller ubehag for en reel pasient. 


Medisinsk simulering er en metode som bidrar til økt pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen. Sunnaasstiftelsen har bidratt til innkjøp av SIM-labratoriets ResusciAnne med SimPad. Det er ønskelig å utvide simuleringslaboratoriet, og Sunnaasstiftelsen har et pågående innsamlingsprosjekt for dette. 

 
 

følg oss på sosiale medier