Stiftelsens historie.

1. februar 2006 ble Sunnaasstiftelsen stiftet av privatpersoner som ønsket å gjøre mer for pasientene ved Sunnaas sykehus enn det offentlige kunne tilby. Sunnaasstiftelsen har sitt utspring fra grunntanken til Rolf og Birgit Sunnaas, grunnleggerne av Norges største rehabiliteringssykehus Sunnaas sykehus HF. Sunnaasstiftelsen startet fra 0 kr, og med en minimal administrasjon og et aktivt styre med Ingrid Stange som første styreleder. I 2008 ble det ansatt en daglig leder i 100% stilling, noe som gjorde at stiftelsen gikk fra å ha lite midler til å ha en årlig omsetning på omkring 4,5 millioner. Sunnaasstiftelsen har siden oppstarten bevilget over 40 millioner kroner til ulike små og store prosjekter innenfor rehabiliteringsfeltet, nasjonalt og internasjonalt.

Sunnaasstiftelsen hjelper mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade med å mestre sin nye livssituasjon. Vi finansierer pasientvelferd, aktivitet, forskning og innovasjon som ikke dekkes av offentlige bevilgninger for mennesker med rehabiliteringsbehov fra hele landet.

Sunnaasstiftelsen har følgende fokusområder:

  • Pasientvelferd, motivasjon og aktivitet.
  • Rehabilitering for barn og unge voksne.
  • Forskning. 
  • Innovasjon.

Det å få en alvorlig skade som kan medføre lammelse eller kognitiv svikt er svært alvorlig. For alle som blir rammet blir livet snudd opp ned – og ingenting blir det samme. De fleste opplever at de trenger mye hjelp og støtte til å utføre enkle, dagligdagse oppgaver, og for mange oppleves dette som et tap av selvstendighet. Et tap Sunnaasstiftelsen vil forsøke å begrense gjennom å bevilge penger til gode prosjekter som fremmer mestring, livskvalitet og integrering i samfunnet. I tillegg bevilger vi penger til forskning og pasientvelferd gjennom investeringstilskudd til utstyr som ikke dekkes gjennom offentlige midler. Dette muliggjør banebrytende forskning innenfor rehabiliteringsfeltet i Norge og internasjonalt. Sunnaasstiftelsen har tidligere konsentrert mye av sin støtte til rehabiliteringsfeltet rundt Sunnaas sykehus HF, men vinteren 2015 ble vedtektene for Sunnaasstiftelsen endret slik at det ble enklere for rehabiliteringsinstitusjoner fra hele Norge å søke om støtte til sine prosjekter.

 

Stiftelsens vedtekter.

 

Noen eksempler på prosjekter og tiltak vi har støttet.

 
 

Camp Spinal konseptet

Camp Spinal konseptet som er en  årlig nordisk aktivitet og mestringsleir for barn og voksne med ryggmargskade med fokus på aktivitet, selvstendighet og nettverk med deltakere fra Norge og Norden.

Brain Camp

Årlig vinteropphold på Beitostølen i forbindelse med Ridderuka og Ridderrennet for pasienter med kognitiv svikt fra hele Norge.

Forskning

Vi finansierer innkjøp av forsknings utstyr som for eksempel Exobionics – et robotskjellet som kan hjelpe lamme med å gå.

Virtuell spillteknologi

Hvordan bruke dagens spillteknologi inn i rehabilitering for pasienter med alvorlige skader.

Fysisk tilrettelegging

Finansiering av ute- og lekeområder ved den nye barne enheten for rehabilitering ved Sunnaas sykehus HF.

Sunnaas-lekene

Årlige aktivitetsdager for inneliggende pasienter ved Sunnaas sykehus HF med introduksjon til forskjellige former for handikappidrett.

Mental helse

Årlig utekonsert for inneliggende pasienter på Sunnaas sykehus HF med profesjonelle artister fra inn- og utland.