Logo Sunnaasstiftelsen_historien-om.png
 
 

sunnaasStiftelsens historie.

1. februar 2006 ble Sunnaasstiftelsen stiftet av privatpersoner som ønsket å gjøre mer for pasientene ved Sunnaas sykehus enn det offentlige kunne tilby. Sunnaasstiftelsen har sitt utspring fra grunntanken til Rolf og Birgit Sunnaas, grunnleggerne av Norges største rehabiliteringssykehus Sunnaas sykehus HF. Sunnaasstiftelsen startet fra 0 kr, og med en minimal administrasjon og et aktivt styre med Ingrid Stange som første styreleder. I 2008 ble det ansatt en daglig leder i 100% stilling, noe som gjorde at stiftelsen gikk fra å ha lite midler til å ha en årlig omsetning på omkring 4,5 millioner. Sunnaasstiftelsen har siden oppstarten bevilget over 40 millioner kroner til ulike små og store prosjekter innenfor rehabiliteringsfeltet, nasjonalt og internasjonalt.

Sunnaasstiftelsen hjelper mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade med å mestre sin nye livssituasjon. Vi finansierer pasientvelferd, aktivitet, forskning og innovasjon som ikke dekkes av offentlige bevilgninger for mennesker med rehabiliteringsbehov fra hele landet.

Sunnaasstiftelsen har følgende fokusområder:

Banner - fokusområder.png

Det å få en alvorlig skade som kan medføre lammelse eller kognitiv svikt er svært alvorlig. For alle som blir rammet blir livet snudd opp ned – og ingenting blir det samme. De fleste opplever at de trenger mye hjelp og støtte til å utføre enkle, dagligdagse oppgaver, og for mange oppleves dette som et tap av selvstendighet. Et tap Sunnaasstiftelsen vil forsøke å begrense gjennom å bevilge penger til gode prosjekter som fremmer mestring, livskvalitet og integrering i samfunnet. I tillegg bevilger vi penger til forskning og pasientvelferd gjennom investeringstilskudd til utstyr som ikke dekkes gjennom offentlige midler. Dette muliggjør banebrytende forskning innenfor rehabiliteringsfeltet i Norge og internasjonalt. Sunnaasstiftelsen har tidligere konsentrert mye av sin støtte til rehabiliteringsfeltet rundt Sunnaas sykehus HF, men vinteren 2015 ble vedtektene for Sunnaasstiftelsen endret slik at det ble enklere for rehabiliteringsinstitusjoner fra hele Norge å søke om støtte til sine prosjekter.

 

Stiftelsens vedtekter.

Prosjekter og tiltak.