Vår visjon

Med hjerte for rehabilitering.

 
 
Sunnaasstiftelsen hjelper mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade med å mestre sin nye livssituasjon. Vi finansierer innovasjon, forskning, pasientvelferd og aktivitet som ikke dekkes av offentlige bevilgninger for mennesker med rehabiliterings-behov fra hele landet.
— sunnaasstiftelsen
 
 
 
 
Logo Sunnaasstiftelsen_historien-om.png
 
 

sunnaasStiftelsens historie.

1. februar 2006 ble Sunnaasstiftelsen stiftet av privatpersoner som ønsket å gjøre mer for pasientene ved Sunnaas sykehus enn det offentlige kunne tilby. Sunnaasstiftelsen har sitt utspring fra grunntanken til Rolf og Birgit Sunnaas, grunnleggerne av Norges største rehabiliteringssykehus Sunnaas sykehus HF. Sunnaasstiftelsen startet fra 0 kr, og med en minimal administrasjon og et aktivt styre med Ingrid Stange som første styreleder. I 2008 ble det ansatt en daglig leder i 100% stilling, noe som gjorde at stiftelsen gikk fra å ha lite midler til å ha en årlig omsetning på omkring 4,5 millioner. Sunnaasstiftelsen har siden oppstarten bevilget over 40 millioner kroner til ulike små og store prosjekter innenfor rehabiliteringsfeltet, nasjonalt og internasjonalt.

Sunnaasstiftelsen hjelper mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade med å mestre sin nye livssituasjon. Vi finansierer pasientvelferd, aktivitet, forskning og innovasjon som ikke dekkes av offentlige bevilgninger for mennesker med rehabiliteringsbehov fra hele landet.

Sunnaasstiftelsen har følgende fokusområder:

Banner - fokusområder.png

Det å få en alvorlig skade som kan medføre lammelse eller kognitiv svikt er svært alvorlig. For alle som blir rammet blir livet snudd opp ned – og ingenting blir det samme. De fleste opplever at de trenger mye hjelp og støtte til å utføre enkle, dagligdagse oppgaver, og for mange oppleves dette som et tap av selvstendighet. Et tap Sunnaasstiftelsen vil forsøke å begrense gjennom å bevilge penger til gode prosjekter som fremmer mestring, livskvalitet og integrering i samfunnet. I tillegg bevilger vi penger til forskning og pasientvelferd gjennom investeringstilskudd til utstyr som ikke dekkes gjennom offentlige midler. Dette muliggjør banebrytende forskning innenfor rehabiliteringsfeltet i Norge og internasjonalt. Sunnaasstiftelsen har tidligere konsentrert mye av sin støtte til rehabiliteringsfeltet rundt Sunnaas sykehus HF, men vinteren 2015 ble vedtektene for Sunnaasstiftelsen endret slik at det ble enklere for rehabiliteringsinstitusjoner fra hele Norge å søke om støtte til sine prosjekter.

 

Stiftelsens vedtekter.

Prosjekter og tiltak.

 
 
 
 

Årsegnskap og rapporter.

Her finner du mer detaljert informasjon om hva og hvor de innsamlede midler har gått til - år for år. 

 
 

regnskap

Rapporter

 

revisjoner

 
light-blue_sunnaasstiftelsen.no_non-profitt-stiftelse.png
 

Team Sunnaasstiftelsen.

Vi har et lite, men dedikert team, med et stort hjerte for rehabilitering.

 
 
 
daglig-leder_marianne-holth-dybwad-nytt_www.sunnaasstiftelsen.no.jpg
 

Marianne holth dybwad

Daglig leder
marianne.dybwad@sunnaasstiftelsen.no

 

Hvem er jeg?
Jeg, er Marianne Holth Dybwad, og jeg er utdannet fysioterapeut fra et universitet i Skottland. Jeg har jobbet som fysioterapeut på Sunnaas sykehus før jeg ble leder av internasjonal avdeling på Sunnaas sykehus med hovedansvar for prosjekter i Midøsten og Asia. I 2005/2006 var jeg assisterende forskningsleder på Sunnaas sykehus og var en av de første som gjennomførte topplederutdanning for helseledere i Norge. Jeg har en mastergrad i helsevitenskap og er etterutdannet coach. Jeg har arbeidet i mange ulike prosjekter innen helseledelse i både inn og utland. Jeg har mye erfaring som foredragsholder og jeg brenner for endringsledelse, innovasjon og motivasjon. 

Hva jeg kan bidra med i stiftelsen?
I 2008 ble jeg daglig leder for Sunnaasstiftelsen, som stiftelsens team sammen har løftet fra å være en liten allmennyttig stiftelse til å bli en premissgiver innenfor rehabilitering i Norge. Sunnaasstiftelsen samarbeider med idretten, rehabiliteringsfeltet, politisk sektor, det offentlige og næringslivet, for å bland annet konseptuere Camp Spinal-modellen og tilpasse den til andre rehabiliteringsprogram, samt arbeider for at det offentlige og det private skal knyttes tettere sammen for å løse samfunnets store utfordringer.  Jeg har et bankende frivillighetshjerte og engasjerer meg i bistandsarbeid i Afrika, Midtøsten, Asia og Øst-Europa, så vel som i barneidrett og lokale idrettsforeninger.

 
 
 
administrasjonskoordinator_anne-lill-pettersson_www.sunnaasstiftelsen.no.jpg
 
 

Anne Lill Pettersson

Adminstrasjonskoordinator
anne.pettersson@sunnaasstiftelsen.no

Hvem er jeg?
Jeg, er Anne Lill Pettersson - og har jobbet som administrasjonskoordinator for Sunnaasstiftelsen siden 2016, samme år som jeg fullførte master i økonomi og ledelse. Jeg stortrives som back-office person og har etter hvert samlet meg masse erfaring innen prosjektadministrasjon, regnskap/økonomi, personal- og administrasjonsarbeid. Er allerede inne i mitt tiende år!

Hva jeg brenner for?
Helt siden 2008, da jeg begynte i min første «ordentlige» jobb ved Sophies Minde Ortopedi AS, har engasjementet for rehabilitering vokst seg større og sterkere. Ett år i utlandet i 2014/2015 som frivillig ved en organisasjon som jobber for å bedre livskvaliteten for mennesker med nedsatt funksjonsevne bidro til ytterligere «bensin på bålet». Jeg finner det derfor svært motiverende og meningsfylt å få lov til å jobbe i kulissene i Sunnaasstiftelsen og indirekte bidra til at dyktige fagfolk kan hjelpe mennesker til mestring og livskvalitet.

Hva jeg kan bidra med i stiftelsen?
I Sunnaasstiftelsen bidrar jeg først og fremst ved å sørge for at vi alltid har full kontroll på økonomi og regnskap. Videre er jeg veldig opptatt av at vi skal jobbe så effektivt som mulig i administrasjonen slik at mest mulig av både tid og penger går til formålet. Jeg ønsker generelt å være en støttespiller for Sunnaasstiftelsen - og er glad for å kunne bidra med «smått og stort» av administrative og prosjektrelaterte oppgaver etter behov.

Hva jeg gjør på fritiden?
Jeg elsker å være ute, enten det er i hagen, i skogen eller på fjellet, med eller uten tursko på beina – alene eller sammen med familie og gode venner. Engasjementet for rehabilitering og livskvalitet er også med meg på fritiden og jeg bidrar gjerne der jeg kan.

 
 
prosjektkoordinator_heidi-kjaernes_www.sunnaasstiftelsen.no.jpg

Heidi Kjærnes

Prosjektkoordinator - barn
heidi@sunnaasstiftelsen.no

 

Hva jeg kan bidra med i stiftelsen?
Jeg er en løsningsorientert, kreativ og initiativrik person som ønsker å bidra i stiftelsens strategiarbeid, prosjektutvikling og – gjennomføring, og annet spennende nybrottsarbeid. Jeg mener min lange erfaring innen rehabiliteringsfeltet, kunnskap om behovene til barn og unge, prosjekt- og entreprenørskapskompetanse og personlige egenskaper, kan bidra inn i «Team Sunnaasstiftelsen».

Hvis jeg fikk 5 millioner kroner å bruke på et godt formål - hva ville jeg ha gitt det til?
Da skulle jeg etablert og utviklet Brain Camp Yng hvor barn og unge med hjerneskade og deres familier en gang i året, skulle få mulighet til å etablere nye nettverk, dele erfaringer, møte rollemodeller, og prøve ut ulike aktiviteter og idrett!

Hva gjør jeg på fritiden?
Jeg har tre jenter på 11, 14 og 16 år, så mye av min tid brukes sammen med dem. Ellers liker jeg å være ute i skog og mark, til beins, på sykkel eller på ski, alene eller sammen med venner og familie. Jeg elsker å oppdage og utforske nye steder, og reiser når jeg har anledning i inn- og utland. Jeg kan også lande i sofaen med en god bok eller serie på Netflix!

Hva ønsker jeg å oppnå i din nye stilling?
Jeg ønsker å bidra til at aktører som jobber med barn og unge- spesialisthelsetjenesten, kommunen, skole, private og frivillige, samarbeider på tvers og tenker «ut av boksen». Sammen tror jeg vi kan gjøre en forskjell!

Hvem er jeg?
Jeg heter Heidi Kjærnes, er 43 år gammel og utdannet fysioterapeut fra London. Jeg har jobbet siden 1999 på Sunnaas sykehus, først som fysioterapeut, men siden 2007 innen ledelse og administrasjon. Jeg har videreutdanning innen veiledning og prosjektledelse og entreprenørskap. Min brennende interesse for utvikling av rehabiliteringstilbudet for barn og unge fikk jeg i 2017, da jeg ble prosjektleder for enhet for barn og unge i Sunnaas sykehus. Her hadde jeg blant annet ansvar for å lede utarbeidelsen av rehabiliteringsprogram for barn og unge med ryggmargsskade og akutt oppstått hjerneskade (ervervet) med omfattende rehabiliteringsbehov. I dag leder jeg et prosjekt med å videreutvikle og implementere regional behandlingslinje for rehabilitering av barn og unge med ervervet hjerneskade i Helse Sør Øst, og dermed legge til rette for at anbefalingene i behandlingslinjen omsettes til praksis. Arbeidet er tilknyttet Regionsenter for Habilitering for barn og unge (RHABU) ved Oslo Universitetssykehus, med Helse Sør Øst som oppdragsgiver. I tillegg til min jobb som prosjektleder, har jeg i høst begynt å jobbe for Sunnaasstiftelsen som prosjektkoordinator for barn.

Hva brenner jeg for?
Jeg brenner for å gjøre en forskjell for barn og unge som lever med en funksjonshemming, nasjonalt og internasjonalt og at de på lik linje med alle andre, skal få være en aktiv deltakere i sine egne liv! Spesielt brenner jeg for barn og unge som lever med en akutt oppstått hjerneskade, og håper jeg kan være med på å gjøre en forskjell i mitt arbeid både regionalt, nasjonalt og internasjonalt

 
 
 
med hjerte for rehabilitering-logo_www.sunnaasstiftelsen.no.png
 

Styret

Styret for Sunnaasstiftelsen har 8 medlemmer som har en bred og kompetent sammensetning for å ta gode verdi- og veivalg for de innsamlede midler som stiftelsen årlig får inn fra private og offentlige støttespillere.

 

Klikk på bildet av personen du har lyst å lære kjenne litt bedre.

 
 
 
 

Trond hammer

Styreleder
Politimann i Beredskapstroppen.

 

cecilie staude

Styremedlem
Høyskolelektor i kommunikasjon og markedsføring på Handelshøyskolen BI.

 

knut thomas traaseth

Styremedlem
Direktør for kommunikasjon og samfunns-kontakt hos Advokatfirmaet BA-HR.

 
 
 

kathi sørvig

Styremedlem
Klinikksjef på Sunnaas sykehus.

 

birgit skarstein

Styremedlem
Toppidrettsutøver + mye annet.

 

Thomas glott

Varamedlem
Overlege på Sunnaas sykehus.

 
 
 

Fredrik Wang Gierløff

Styremedlem
Jobber i Telenor,
tidl. politiker og statssekretær.

 

Jan-erik næss

Rådet til Sunnaasstiftelsen
Tidl. styreleder i Sunnaasstiftelsen

 
 
 
 
 
 

Kontakt Sunnaastiftelsen.

Vi hører gjerne fra deg om hva enn det skulle være.

 
 
 
 
light-blue_sunnaasstiftelsen.no_non-profitt-stiftelse.png
 
 
Feedback_circle_www.sunnaasstiftelsen.no.png
 

Ris, ros eller forslag til forbedringer mottas med takk og kan rapporteres ved å trykke på knappen under.

 
 

Sjekk oss ut

...og følg oss i de kanaler du er engasjert.