Nyhetsbloggen.

 
 
 

PATETRA

LARS eller Landsforeningen for Ryggmargsskadde er en stor samarbeidspartner for Sunnaasstiftelsen. LARS utgir sitt medlemsblad, Patetra, fire ganger årlig og har mye interessante artikler som er interessante for mennesker langt utenfor "de ryggmargsskaddes sfære". Ta en kikk og vi er ganske sikre på at du vil både tenke "ahhh" og "hmm" mer enn en gang når du får se hvor aktivt og innholdsrikt mennesker med ryggmargsskader lever i Norge, og verden forøvrig.

 

LARS | Publikasjoner.

 

ABC-SERIEN

LARS sin ABC-serie er så absolutt verdt å lese for alle dere med ryggmargsskader, nære og kjære til personer med ryggmargsskader og helsepersonell som jobber med denne gruppen funksjonshemmede(?)...

light-blue_sunnaasstiftelsen.no_non-profitt-stiftelse.png
 

[Inter]nettet rundt.

Her kan dere kunne lese omtaler og artikler skrevet av andre, hvor Sunnaasstiftelsen i større eller mindre grad er i fokus.


 

Shapemaster inngår samarbeids-avtale med Sunnaasstiftelsen.

Mandag 22.12.2017 ble det lansert at Shapemaster Scandinavia AS inngår en treårig samarbeidsavtale med Sunnaasstiftelsen.

Fredag 23. april trådte samarbeidet i kraft og det står nå fem motoriserte treningsmaskiner fra Shapemaster til rådighet på Sunaas sykehus. Disse treningsmaskinene vil være en del av prosjektet Det aktive sykehuset og vil være til fri disposisjon for både pasienter og ansatte.

Det aktive sykehuset er et prosjekt som går ut på at pasientene oppfordres til å trene og delta på ulike aktiviteter på deres egen fritid og utenom de faste treningstimene og -lokalene.

Hurtigruta carglass® - Våre verdier.

Hurtigruta Carglass® sitt mål er å være det naturlige førstevalget ved reparasjon og utskifting av bilglass. Vi er stolte av den tilliten våre kunder, ansatte og samarbeidspartnere har gitt oss, og vi vil alltid jobbe aktivt for å opprettholde og videreutvikle dette. Vi har etiske retningslinjer som alle jobber etter.

Hurtigruta Carglass® er stolt samarbeidspartner med Sunnaasstiftelsen, som hjelper mennesker som har vært utsatt for en alvorlig sykdom eller skade etter en ulykke, å mestre sin nye livssituasjon. Stiftelsen finansierer forskning, teknologi og aktivitet, som ikke dekkes av offentlige... 

Kilde: carglass.no

teknologisk innovasjonssenter for pasienter i rehabilitering.

Blant ca. 300 innsendte bidrag, gjenstod til slutt tre finalister som alle måtte pitche sin ide for juryen under kåringsdagen. På delt andreplass kom Sunnaasstiftelsen, som reiste hjem med 125.000 kroner i tillegg til rådgivningstimer fra PwC

“Dette er samfunnsansvar i sin ytterste form. Sunnaasstiftelsen jobber med en nyskapende teknologi som er relevant for flere store pasientgrupper. Utvikling av ny teknologi gir et viktig bidrag til en viktig samfunnsutfordring; nemlig å bringe skadeutsatte tilbake til privat- og til arbeidslivet. Helse er en prioritert sektor for oss og samlet leverer dette på vår misjon... 

Glede over støtte til Camp Spinal.
 

Camp Spinal-prosjektet til Sunnaasstiftelsen er inne på statsbudsjettet med en øremerket million kroner.

– Dette er svært gledelig og en viktig anerkjennelse av arbeidet vi gjør, uttaler Marianne Holth Dybwad, daglig leder i Sunnaasstiftelsen i en pressemelding.

Camp Spinal-prosjektene er rehabiliteringstilbud for ryggmargsskadde i et friskt miljø utenfor institusjon.

Til Camp Spinal kommer brukere som nylig har avsluttet sin primærrehabilitering etter å ha pådratt seg en alvorlig skade og har fått varig funksjonsnedsettelse.

 
 
 
 
 
 
 
ss-logo_historien_www.sunnaasstiftelsen.no_non-profit-organisasjon.png
 
 

1. februar 2006 ble Sunnaasstiftelsen stiftet av privatpersoner som ønsket å gjøre mer for pasientene ved Sunnaas sykehus enn det offentlige kunne tilby. Sunnaasstiftelsen har sitt utspring fra grunntanken til Rolf og Birgit Sunnaas, grunnleggerne av Norges største rehabiliteringssykehus Sunnaas sykehus HF...

Les mer om stiftelsens historie her.

 
 
light-blue_sunnaasstiftelsen.no_non-profitt-stiftelse.png
 

Aksjon Sunnaas.

 

Aksjon Sunnaas | #1

Aksjon Sunnaas | #2

Aksjon Sunnaas | #3

Aksjon Sunnaas | #4

 
 

TV-innsamlingen på TV2 i 2015 gikk til Sunnaasstiftelsen. Her kan du se tv-sendingen i 4 deler og uten reklameinnslag.
Mange gode innslag og sterke historier som er verdt å se igjen - samt mye god musikk fra kjente norske artister.

Vil du lese mer om Aksjon Sunnaas? Klikk på logoen.

 
 
 
 
 

Følg oss på Instagram.

 
 
 
 
light-blue_sunnaasstiftelsen.no_non-profitt-stiftelse.png
 
 

Bli en Supporter av stiftelsen du også!

 
 

501508

Superkjapp Support!

Avtale?

Signer en avtale i dag!

Shop'it

Bli en synlig Supporter!