Innovasjonsprosjekt

Mobil Bevegelse.

 
 
mobil-bevegelse-ikon01_www.sunnaasstiftelsen.no.png
 
 
 
 

For å komme seg tilbake igjen etter en skade eller sykdom er det for mange pasienter et behov for å gjøre egenøvelser i tillegg til behandlingstimer sammen med terapeut. Mange finner det utfordrende å huske egentreningsøvelser, og noen forteller at de er usikre på om de gjør dem riktig. Terapeuter kan også oppleve å ha behov for å vite hvordan pasienter utfører øvelser og hvordan progresjonen går. 


 Ved hjelp av en sammenkobling av sensorteknologi og mobil teknologi har Sunnaas sykehus i samarbeid med flere aktører laget en prototype på et treningshjelpemiddel gjennom innovasjonsprosjektet Mobil bevegelse, se lenke. Treningshjelpemiddelet er tenkt å gi tilbakemelding til pasienter på øvelser mens de blir gjort, samt muliggjøre veiledning over avstand hjem til pasienten.


Dette er løst gjennom en nettløsning som gjør at terapeuten kan skreddersy øvelser til pasienten, kroppsnære sensorene fanger opp bevegelsen og en pasienten får tilbakemelding om utførelsen på nettbrett slik at slik at det er mulig for pasienten selv å korrigere bevegelser ut fra terapeutens anbefalinger. For noen kan denne typen feedback virke motiverende for egentreningen.


Et viktig mål er å øke selvstendigheten for brukeren og gjøre avstands-oppfølging fra helsepersonell enklere gjennom ny type helsetjeneste. 

 I dette prosjektet skal det nå utvikles (10) armøvelser for mennesker med redusert armfunksjon, eksempelvis slag. Utviklingen skjer i denne omgang i samarbeid mellom Landsforeningen for Slagrammede, Sunnaas sykehus, konsulent Haakon Drews og firmaet Inonit. 


Med bidraget fra Sunnaasstiftelsen er nå videreutviklingen muliggjort.

 

følg oss på sosiale medier