Forskningsprosjekt

INSCI

 

Sunnaasstiftelsen støtter Den internasjonale ryggmargsskadeundersøkelsen (INSCI)

 
inSCI_circle_www.sunnaasstiftelsen.no.png
 
 
 
 

en viktig og nødvendig studie.

Den internasjonale ryggmargsskadeundersøkelsen – Norge, inngår i en studie som i dag inkluderer 28 land fra alle verdensdeler. Formålet er å framskaffe nødvendig kunnskap og innsikt om hvilke faktorer som beskriver livssituasjonen for mennesker med ryggmargsskade, med utgangpunkt i;

  • helsetilstand og funksjonsnivå

  • levekår

  • arbeid og deltagelse i samfunnet

  • livskvalitet.

Studien, er et viktig verktøy for å få svar på eventuelle områder som bør forbedres og prioriteres innen ivaretakelse av ryggmargsskadde. Samarbeidet mellom medisinske fagmiljøer, pasient-foreninger og WHO bidrar til å gi studien høy prioritet og økt gjennomslag.

Samarbeidspartnere:

  • Den internasjonale studien inngår i et samarbeid mellom Verdens Helseorganisasjon (WHO), den internasjonale ryggmargsskadeorganisasjonen (ISCoS), samt den internasjonale foreningen for fysikalsk medisin og rehabilitering (ISPRM).

  • Den norske studien er organisert som et samarbeid mellom Sunnaas sykehus, St. Olavs Hospital, Haukeland Universitetssykehus, Det norske ryggmargsskaderegisteret (NorSCIR) samt Landsforeningen for Ryggmargsskadde.

  • Prosjektet er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

 
 

følg oss på sosiale medier