Ikon for fokusområdet innovasjon
 
 

Innovasjon

Sunnaasstiftelsen støtter gode prosjekter som fremmer mestring, livskvalitet og integrering i samfunnet

Her ser du noen av våre tiltak og prosjekter - samt eksterne tiltak og prosjekter vi har gitt støtte til.

 
 
 
 

SIM-LAB

Simuleringslaboratoriet på Sunnaas sykehus et er innovasjonsprosjekt i utviklingsfasen. Ved bruk... les mer

 

MOBIL BEVEGELSE

For å komme seg tilbake igjen etter en skade eller sykdom er det for mange pasienter et behov for å gjøre egenøvelser i... les mer

 
 
 
 

VR-LAB

Sunnaasstiftelsen har som mål å bidra til utviklingen av ny teknologi og innovasjon som kan være et supplement til... les mer

 
 

EXO SKELETON

Å gå- å ta en fot foran den andre, er noe mange av oss tar for gitt. For personer med lammelser i bena er dette ingen... les mer

 
 
 
 
 
Midtdeler til web SS.no_tekst FO.png
 
 
Ikon for fokusområdet forskning
 
 

Forskning

 
 

Stiftelsen støtter forskning som muliggjør banebrytende framskritt innenfor rehabiliteringsfeltet i Norge.

Her ser du noen av våre tiltak og prosjekter - samt eksterne tiltak og prosjekter vi har gitt støtte til.

 
 
 
 

INSCI

InSCI-Nor er en landsdekkende spørreskjemaundersøkelse og inngår i en internasjonal studie som inkluderer over 20 land fra alle verdensdeler (the International Spinal Cord Injury Survey; InSCI).... les mer

 

Stamcelleprosjekt

Dette er et basal forskningsprosjekt på ryggmargskade. Per i dag foregår største parten av basal forsking på smådyr... les mer

 
 
 
 
 
Midtdeler til web SS.no_tekst FO.png
 
 
Ikon for fokusområdet pasientvelferd
 
 

Pasientvelferd

Sunnaasstiftelsen støtter tiltak rettet mot pasientvelferd - i form av investeringstilskudd til utstyr som ikke dekkes av offentlige midler.

Her ser du noen av våre tiltak og prosjekter - samt eksterne tiltak og prosjekter vi har gitt støtte til.

 
 
 
 

Barn & Unge

For unge som vokser opp med fysiske funksjonshemninger kan det være spesielt viktig å få hjelp til et positivt selvbilde.... les mer

 

Sunnaaslekene

Sunnaaslekene er et årlig idrettsarrangement i regi av Sunnaas sykehus på egnet sted på Nesodden. Dette er en... les mer

 
 
 
 
 
Midtdeler til web SS.no_tekst FO.png
 
 
Ikon for fokusområdet aktivitet
 
 

Aktivitet

Stiftelsen støtter prosjekter og aktivitet rettet mot rehabilitering for barn og unge voksne.

 
 
 

Her ser du noen av våre tiltak og prosjekter - samt eksterne tiltak og prosjekter vi har gitt støtte til.

 
 
 
 

CAMP SPINAL KONSEPTET

Camp Spinal – mye mer enn en treningsleir. Camp Spinal er et konsept med motivasjon- og treningsleire som... les mer

 

BRAIN CAMP

Sunnaasstiftelsen og Sunnaas sykehus inviterer brukere med ervervet hjerneskade til Brain Camp på Beitostølen... les mer

 
 

TRENINGSPOLIKLINIKK

Minst 10.000 personer i Norge lever med en nedsatt funksjonsevne grunnet skade eller sykdommer i sentralnervesystemet... les mer