Ikon for fokusområdet innovasjon
 
 

Innovasjon

Sunnaasstiftelsen støtter gode prosjekter som fremmer mestring, livskvalitet og integrering i samfunnet

Her ser du noen av våre tiltak og prosjekter - samt eksterne tiltak og prosjekter vi har gitt støtte til.

 
 
 
 

SIM-LAB

Simuleringslaboratoriet på Sunnaas sykehus et er innovasjonsprosjekt i utviklingsfasen. Ved bruk... les mer

 

MOBIL BEVEGELSE

For å komme seg tilbake igjen etter en skade eller sykdom er det for mange pasienter et behov for å gjøre egenøvelser i... les mer

 
 
 
 

VR-LAB

Sunnaasstiftelsen har som mål å bidra til utviklingen av ny teknologi og innovasjon som kan være et supplement til... les mer

 
 

EXO SKELETON

Å gå- å ta en fot foran den andre, er noe mange av oss tar for gitt. For personer med lammelser i bena er dette ingen... les mer

 
 

 

 Ikon for fokusområdet forskning
 
 

Forskning

 
 

Stiftelsen støtter forskning som muliggjør banebrytende framskritt innenfor rehabiliteringsfeltet i Norge.

Her ser du noen av våre tiltak og prosjekter - samt eksterne tiltak og prosjekter vi har gitt støtte til.

 
 
 
 

INSCI

Den internasjonale ryggmargsskadeundersøkelsen – Norge, inngår i en studie som i dag inkluderer 28 land... les mer

 

Stamcelleprosjekt

Dette er et basal forskningsprosjekt på ryggmargskade. Per i dag foregår største parten av basal forsking på smådyr... les mer

 
 

 

 Ikon for fokusområdet pasientvelferd
 
 

Pasientvelferd

Sunnaasstiftelsen støtter tiltak rettet mot pasientvelferd - i form av investeringstilskudd til utstyr som ikke dekkes av offentlige midler.

Her ser du noen av våre tiltak og prosjekter - samt eksterne tiltak og prosjekter vi har gitt støtte til.

 
 
 
 

Barn & Unge

For unge som vokser opp med fysiske funksjonshemninger kan det være spesielt viktig å få hjelp til et positivt selvbilde.... les mer

 

Sunnaaslekene

Sunnaaslekene er et årlig idrettsarrangement i regi av Sunnaas sykehus på egnet sted på Nesodden. Dette er en... les mer

 
 

 

 Ikon for fokusområdet aktivitet
 
 

Aktivitet

Stiftelsen støtter prosjekter og aktivitet rettet mot rehabilitering for barn og unge voksne.

 
 
 

Her ser du noen av våre tiltak og prosjekter - samt eksterne tiltak og prosjekter vi har gitt støtte til.

 
 
 
 

CAMP SPINAL KONSEPTET

Camp Spinal – mye mer enn en treningsleir. Camp Spinal er et konsept med motivasjon- og treningsleire som... les mer

 

BRAIN CAMP

Sunnaasstiftelsen og Sunnaas sykehus inviterer brukere med ervervet hjerneskade til Brain Camp på Beitostølen... les mer

 
 

TRENINGSPOLIKLINIKK

Minst 10.000 personer i Norge lever med en nedsatt funksjonsevne grunnet skade eller sykdommer i sentralnervesystemet... les mer