Ikon for fokusområdet pasientvelferd
 
 

Pasientvelferd

Sunnaasstiftelsen støtter tiltak rettet mot pasientvelferd - i form av investeringstilskudd til utstyr som ikke dekkes av offentlige midler.

Her ser du noen av våre tiltak og prosjekter - samt eksterne tiltak og prosjekter vi har gitt støtte til.

 
 
 
 

Barn & Unge

For unge som vokser opp med fysiske funksjonshemninger kan det være spesielt viktig å få hjelp til et positivt selvbilde.... les mer

 

Sunnaaslekene

Sunnaaslekene er et årlig idrettsarrangement i regi av Sunnaas sykehus på egnet sted på Nesodden. Dette er en... les mer

 
 
 
 
 
Midtdeler til web SS.no_tekst FO.png