Ikon for fokusområdet forskning
 
 

Forskning

 
 

Stiftelsen støtter forskning som muliggjør banebrytende framskritt innenfor rehabiliteringsfeltet i Norge.

Her ser du noen av våre tiltak og prosjekter - samt eksterne tiltak og prosjekter vi har gitt støtte til.

 
 
 
 

INSCI

InSCI-Nor er en landsdekkende spørreskjemaundersøkelse og inngår i en internasjonal studie som inkluderer over 20 land fra alle verdensdeler (the International Spinal Cord Injury Survey; InSCI).... les mer

 

Stamcelleprosjekt

Dette er et basal forskningsprosjekt på ryggmargskade. Per i dag foregår største parten av basal forsking på smådyr... les mer

 
 
 
 
 
Midtdeler til web SS.no_tekst FO.png