innovasjonsprosjekt

EXO-SKELETON

 
exo-skeleton_circle_www.sunnaasstiftelsen.no.png
 
 
 

teknologisk revolusjon

Å gå- å ta en fot foran den andre, er noe mange av oss tar for gitt. For personer med lammelser i bena er dette ingen selvfølge. Forskningen har ikke kommet langt nok ennå til å reparere skader på ryggmargen, men vi er midt i en av de største teknologiske revolusjoner innenfor rehabilitering av gangfunksjon. En ny teknologi på markedet kan gi lamme en sjanse til å ta sine første skritt.

Sunnaasstiftelsen har hatt finansiering av Exobionics gårobot som et av sine hovedsatsningsområder i mange år og i 2012 fikk Sunnaas sykehus som det første i Norge et gåskjelett til bruk i behandling og forskning. Ekso Bionics, som står bak exoskeletonet, får lamme til å gå ved hjelp av ny avansert teknologi.

I 2013 satset vi videre på innkjøp av en ny versjon av Exobionics samt deltakelse i et paneuropeisk studie som ser på effekten av bruk av exobionics.

For Sunnaasstiftelsen er dette et prisstige prosjekt som vi høster mye lovord for og mye oppmerksomhet for.

Trening med Exoskeleton er nå implementert som en del av behandlingstilbudet på Sunnaas Sykehus. Sykehuset er i fremste rekke i det internasjonale miljøet med å tenke nye løsninger og ny teknologi for å finne bedre behandlingsmetoder.

Målet med Ekso er å gi så mange mennesker som mulig muligheten å leve et sunt, mer aktiv og selvstendig liv uansett lidelse. Ekso skal ikke erstatte rullestolen men skal være et alternativ for de som ønsker å trene og bevare helsen. 

Tiltaket er revolusjonerende, fremtidsrettet og vil øke intensiteten og dermed sjansen for bedring hos personer med delvis eller komplette lammelser. Ved etablering av nye treningsformer og tilbud vil vi kunne korte ned liggetid og dermed redusere tiden pasienten er ute av arbeidslivet og slik øke sjansen for at man kommer hurtigere tilbake i jobb i stedet for uføretrygd og passivitet.

Ekso er en batteridrevet robot. Ekso kan brukes og tilpasses de fleste mennesker, og med trening kan roboten brukes med krykker og etter hvert er ambisjonen at lamme personer skal kunne gå helt uten støtte. Dagens Ekso er utviklet for bruk i rehabilitering, men på sikt vil det bli utviklet en versjon tilpasset for hjemmebruk, som vil tillate folk å være mer uavhengige i sitt eget hjem og sine egne omgivelser. Enheten kan brukes av alle som har en eller annen form av nevrologisk lidelse og som kunne ha nytte av å trene.

Mellom januar 2011 og mars 2012, har ti av de ledende rehabiliteringssentrene i USA deltatt i kliniske studier av Ekso. Alle deltakerne sto og tok sine første skritt i første sesjon og var i stand til å gå med svært gode resultater. Alle ti sentrene har kjøpt Ekso ved hjelp av eksterne midler, alle har begynt å bruke enheten som en del av pasientenes daglige rehabiliteringsprogram, tre sentre har allerede kjøpt sin andre enhet.

Å gå med Ekso kan stimulere til økt fysisk aktivitet og dermed bidra til at flere med funksjonshemning kan delta mer aktivt i samfunnet og kanskje komme tilbake i arbeid. Ekso kan tilpasses innen fem minutter til en ny pasient. Dersom en treningsrunde med en fysioterapeut varer i 50 minutter, tar det kun noen minutter før neste pasient kan starte sin trening. Resultatet blir at man kan øke intensiteten på treningen og dermed redusere liggetid på sykehus samt øke mengden på treningen.

 
Tilbakeblikk_exo_ny-profil-og-logo.jpg

 

StudieR fra Sunnaas viser:

Foruten en utrolig boost på selvtilliten, ble det rapportert om mer liv i kroppen, bedre søvn, mindre smerter, bruk av muskulatur i ryggen, magen og overkropp, bedre funksjon av blære og sunnere farge i beina.

Ekso er det eneste  eksoskjelettet som har et naturlig gangmønster som etterligner menneskelige bevegelser og som kan brukes som et verktøy for å lære folk å gå igjen. Treningen vil derfor gi ryggsøyle og ledd en mer normal belastning, og dermed sikre bevegelse og styrking av bensubstans enn andre typer trening. Å gå i Ekso kan stimulere til økt fysisk aktivitet og dermed bidra til at flere med funksjonshemning kan delta mer aktivt i samfunnet og kanskje komme tilbake i arbeid.

Målet med Ekso er å gi så mange mennesker som mulig muligheten å leve et sunt, mer aktiv og selvstendig liv uansett lidelse. Ekso skal ikke erstatte rullestolen men skal være et alternativ for de som ønsker å trene og bevare helsen. Tiltaket er revolusjonerende, fremtidsrettet og vil øke intensiteten og dermed sjansen for bedring hos personer med delvis eller komplette lammelser.

Ved etablering av nye treningsformer og tilbud vil vi kunne korte ned liggetid og dermed redusere tiden pasienten er ute av arbeidslivet og slik øke sjansen for at man kommer hurtigere tilbake i jobb i stedet for uføretrygd og passivitet

 

Hovedmål

Økte aktivitet, fremme helse og mestring, samt

legge til rette for at ny teknologi tas i bruk slik at funksjonshemmede kan være en resurs for samfunnet enten det er i form av arbeid eller forebygging av komplikasjoner.

Utstyret ble prøvd ut på Sunnaas i mars 2012. TV2 laget reportasje om dette. http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/helse/her-tar-arne-olav-sine-foerste-skritt-paa-22-aar-3766996.html

Foruten en utrolig boost på selvtilliten, ble det rapportert om mer liv i kroppen, bedre søvn, mindre smerter, bruk av muskulatur i ryggen, magen og overkropp, bedre funksjon av blære og sunnere farge i beina. 

Med dette prosjektet har Sunnaas Sykehus og Sunnaasstiftelsen har blitt ledende nasjonalt og internasjonalt som en pådriver for å ta i bruk robotteknologi i helsevesenet.