Ikon for støtt vårt avtrykk - bli partnebedrift
 

Våre partnere | bli en bidragsyter

Bli en partner til Sunnaasstiftelsen for å bidra til et aktivt og innholdsrikt liv - for alle.

Sunnaasstiftelsen søker flere partnere. Vi tilbyr våre samarbeidspartnere motivasjonsforedrag fra våre brukere inn mot bedriften. Vi tror at det våre brukere har opplevd av hendelser kan gi en god overføringseffekt til næringslivet gjennom mottoet ”å omsette noe negativt til noe positivt”.

De sosiale resultatene er vanskelig å måle ettersom arbeidet gir ringvirkninger utover den initielle aktiviteten. Likevel vet vi at våre prosjekter bidrar til å få ned rehabiliterings tiden og øker sjansen for (raskere) tilbakeføring til arbeid. Således kan de tiltak Sunnaasstiftelsen realiserer ha en multiplikatoreffekt og være samfunnsøkonomisk besparende. Slik lykkes vi både på det økonomiske plan, men også på det personlige.

 

Ønsker din bedrift å bidra? Kontakt oss for en uforpliktende samtale.