Cecilie Staude  Hvem er du?  Jeg heter Cecilie Staude og jobber til daglig som høyskolelektor i kommunikasjon og markedsføring på Handelshøyskolen BI i Nydalen. I tillegg til å være sammen med studenter og holde på med faglige prosjekter på skolen, jobber jeg mye med kurs og foredragsvirksomhet for bedrifter, organisasjoner, politikere osv. Det gir meg masse nye kunnskap og er utrolig inspirerende. Derfor elsker jeg jobben min!  Hva brenner du for? Brenner for kommunikasjon og bruk av sosiale medier - kanaler som gir oss fantastiske muligheter hvis vi bruker dem riktig!  Hva kan du bidra med i i stiftelsen? Jeg gleder meg til å ta att på jobben som styremedlem! Egne mediekanaler som, Facebook, Twitter og Instagram, gir oss i Sunnaasstiftelsen muligheter til å nå bredere ut med det vi står for og holder på med,  Med min kompetanse innen feltet, håper jeg å kunne bidra til økt synlighet om stiftelsens arbeid gjennom bedre forankring av sosial mediebruk.  Hva gjør du på fritiden? For meg flyter jobb og fritid litt over i hverandre, og jeg liker å ha det sånn. Som mange andre er også jeg glad i å trene og holde meg i form og jeg liker også å bake. I tillegg har jeg fire barna som jeg elsker over alt på jord!  

Cecilie Staude

Hvem er du? 
Jeg heter Cecilie Staude og jobber til daglig som høyskolelektor i kommunikasjon og markedsføring på Handelshøyskolen BI i Nydalen. I tillegg til å være sammen med studenter og holde på med faglige prosjekter på skolen, jobber jeg mye med kurs og foredragsvirksomhet for bedrifter, organisasjoner, politikere osv. Det gir meg masse nye kunnskap og er utrolig inspirerende. Derfor elsker jeg jobben min!

Hva brenner du for?
Brenner for kommunikasjon og bruk av sosiale medier - kanaler som gir oss fantastiske muligheter hvis vi bruker dem riktig!

Hva kan du bidra med i i stiftelsen?
Jeg gleder meg til å ta att på jobben som styremedlem! Egne mediekanaler som, Facebook, Twitter og Instagram, gir oss i Sunnaasstiftelsen muligheter til å nå bredere ut med det vi står for og holder på med, 
Med min kompetanse innen feltet, håper jeg å kunne bidra til økt synlighet om stiftelsens arbeid gjennom bedre forankring av sosial mediebruk.

Hva gjør du på fritiden?
For meg flyter jobb og fritid litt over i hverandre, og jeg liker å ha det sånn. Som mange andre er også jeg glad i å trene og holde meg i form og jeg liker også å bake. I tillegg har jeg fire barna som jeg elsker over alt på jord!
 

Birgit Skarstein  Hvem er du? Til daglig driver jeg med idrett, og konkurrerer året rundt i roing og langrennspigging. Jeg synes det er veldig spennende å drive med idrett, og ser samtidig hvor viktig samfunnskraft idretten er og kan være.  Hva brenner du for, og hva kan du bidra med i Sunnaastiftelsen? Jeg brenner for muligheter og livskvalitet for alle mennesker. Og ønsker å bidra med å jobbe for at så mange som mulig skal oppleve frihet og fellesskap i sine liv.  Hva gjør du på fritiden? På fritiden jobber jeg en del organisatorisk og for prosjekter jeg tror på og brenner for.

Birgit Skarstein

Hvem er du?
Til daglig driver jeg med idrett, og konkurrerer året rundt i roing og langrennspigging. Jeg synes det er veldig spennende å drive med idrett, og ser samtidig hvor viktig samfunnskraft idretten er og kan være.


Hva brenner du for, og hva kan du bidra med i Sunnaastiftelsen?
Jeg brenner for muligheter og livskvalitet for alle mennesker. Og ønsker å bidra med å jobbe for at så mange som mulig skal oppleve frihet og fellesskap i sine liv.


Hva gjør du på fritiden?
På fritiden jobber jeg en del organisatorisk og for prosjekter jeg tror på og brenner for.

Knut Thomas Traaseth  Hvem er du?  Jeg heter Knut Thomas Traaseth, er gift med Anita, og vi har tre barn; Martine 23, Hannah 16 og Milla 10. Jeg vokste opp i Tønsberg som yngstemann i en søskenflokk på fem. Etter Tønsberg ble det studier i England og Oslo, og fra 1989 har jeg bodd fast i Oslo. Til daglig jobber jeg som direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i advokatfirmaet BA-HR i Oslo.  Hva brenner du for? Jeg brenner for så mangt, men har alltid hatt en «soft spot» for å bidra i frivillige organisasjoner med et tydelig og viktig «samfunnsoppdrag».  Hva kan du bidra med i stiftelsen? Gitt at jeg har mange år bak meg i interesse- og bransjeorganisasjoner, tror jeg at jeg kan bidra med et og annet når det gjelder organisasjonsarbeid, medie- og myndighetskontakt og nettverksbygging. Samtidig håper jeg å kunne være en sparringspartner for Marianne. Sunnaastiftelsen har en liten administrasjon, og da kan det være godt å ha flere å drøfte ting og spille ball med. Samtidig har jeg helt fra ungdomsårene og helt frem til nå drevet mye med kommunikasjon og publisering i forskjellige former. Alt fra skoleaviser, leiraviser, lokalradio, organisasjonstidsskrifter, bokutgivelser, nettsider, sosiale medier m.m. Det kan sikkert være noe av overføringsverdi herfra også.  Hva gjør du på fritiden? Familien er det viktigste jeg har og det jeg bruker mest tid på. Det er virkelig det beste jeg gjør. Vi er en tett liten flokk som liker å være sammen, være på vannet, til fjells, reise, oppleve ting, og andre ganger rett og slett gjøre ingen ting 😊

Knut Thomas Traaseth

Hvem er du? 
Jeg heter Knut Thomas Traaseth, er gift med Anita, og vi har tre barn; Martine 23, Hannah 16 og Milla 10. Jeg vokste opp i Tønsberg som yngstemann i en søskenflokk på fem. Etter Tønsberg ble det studier i England og Oslo, og fra 1989 har jeg bodd fast i Oslo. Til daglig jobber jeg som direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i advokatfirmaet BA-HR i Oslo.

Hva brenner du for?
Jeg brenner for så mangt, men har alltid hatt en «soft spot» for å bidra i frivillige organisasjoner med et tydelig og viktig «samfunnsoppdrag».

Hva kan du bidra med i stiftelsen?
Gitt at jeg har mange år bak meg i interesse- og bransjeorganisasjoner, tror jeg at jeg kan bidra med et og annet når det gjelder organisasjonsarbeid, medie- og myndighetskontakt og nettverksbygging. Samtidig håper jeg å kunne være en sparringspartner for Marianne. Sunnaastiftelsen har en liten administrasjon, og da kan det være godt å ha flere å drøfte ting og spille ball med. Samtidig har jeg helt fra ungdomsårene og helt frem til nå drevet mye med kommunikasjon og publisering i forskjellige former. Alt fra skoleaviser, leiraviser, lokalradio, organisasjonstidsskrifter, bokutgivelser, nettsider, sosiale medier m.m. Det kan sikkert være noe av overføringsverdi herfra også.

Hva gjør du på fritiden?
Familien er det viktigste jeg har og det jeg bruker mest tid på. Det er virkelig det beste jeg gjør. Vi er en tett liten flokk som liker å være sammen, være på vannet, til fjells, reise, oppleve ting, og andre ganger rett og slett gjøre ingen ting 😊

 
Fredrik Wang Gierløff  Hvem er du? Jeg heter Fredrik Wang Gierløff, er 33 år gammel og bor på St. Hanshaugen i Oslo. Jeg jobber til daglig i Telenor, men har lang bakgrunn fra politikke etter mange år på Stortinget og i regjering – og har særlig jobbet med helsepolitikk, sist i Helse- og omsorgsdepartementet som politisk rådgiver og kst. statssekretær fra 2013 til 2016.   Hva brenner du for? Jeg har jobbet mye med norsk helsetjeneste de siste årene, og sett hvor god den kan være og hvilken forskjell den gjør for mange. Samtidig opplever man også da å se mye som kan bli bedre, for det er et nivå på behov hos pasienter og muligheter som kan gripes, som er så stort. Jeg brenner for å finne hvordan engasjement, nye løsninger og gode ideer kan bidra til et bedre helse- og rehabiliteringstilbud for alle – og Sunnaasstiftelsen viser hvor viktig ekstra innsats kan være for å supplere det offentlige tilbudet.    Hva kan du bidra med i stiftelsen?  Først og fremst håper jeg at jeg kan bidra med den bakgrunnen jeg har med kjennskap til norsk helsepolitikk og organisering av norsk helsetjeneste på forvaltningsnivå, og den forståelsen for utvikling, trender og drivere i organisering av helsetjenesten, pasientenes behov og organisatorisk mulighetsrom jeg har fått der. Forhåpentligvis er det et godt utgangspunkt til å bidra for at stiftelsen skal ha gode relasjoner til sentrale aktører i helse-Norge og at våre prosjekter skal få god oppmerksomhet, nødvendig støtte og være godt tilpasset der vi kan bidra mest.   Hva gjør du på fritiden? Jeg har to små barn i alderen 2 og 5 år, og fritidens aktiviteter er åpenbart preget av det – og hva deres interesser er. Bortsett fra det bruker jeg all tid jeg finner på å lese bøker og artikler, høre på musikk og utnytte alt annet Oslo har å by på for oss som er så heldige å få bo her. 

Fredrik Wang Gierløff

Hvem er du?
Jeg heter Fredrik Wang Gierløff, er 33 år gammel og bor på St. Hanshaugen i Oslo. Jeg jobber til daglig i Telenor, men har lang bakgrunn fra politikke etter mange år på Stortinget og i regjering – og har særlig jobbet med helsepolitikk, sist i Helse- og omsorgsdepartementet som politisk rådgiver og kst. statssekretær fra 2013 til 2016.
 
Hva brenner du for?
Jeg har jobbet mye med norsk helsetjeneste de siste årene, og sett hvor god den kan være og hvilken forskjell den gjør for mange. Samtidig opplever man også da å se mye som kan bli bedre, for det er et nivå på behov hos pasienter og muligheter som kan gripes, som er så stort. Jeg brenner for å finne hvordan engasjement, nye løsninger og gode ideer kan bidra til et bedre helse- og rehabiliteringstilbud for alle – og Sunnaasstiftelsen viser hvor viktig ekstra innsats kan være for å supplere det offentlige tilbudet. 
 
Hva kan du bidra med i stiftelsen?
 Først og fremst håper jeg at jeg kan bidra med den bakgrunnen jeg har med kjennskap til norsk helsepolitikk og organisering av norsk helsetjeneste på forvaltningsnivå, og den forståelsen for utvikling, trender og drivere i organisering av helsetjenesten, pasientenes behov og organisatorisk mulighetsrom jeg har fått der. Forhåpentligvis er det et godt utgangspunkt til å bidra for at stiftelsen skal ha gode relasjoner til sentrale aktører i helse-Norge og at våre prosjekter skal få god oppmerksomhet, nødvendig støtte og være godt tilpasset der vi kan bidra mest.
 
Hva gjør du på fritiden?
Jeg har to små barn i alderen 2 og 5 år, og fritidens aktiviteter er åpenbart preget av det – og hva deres interesser er. Bortsett fra det bruker jeg all tid jeg finner på å lese bøker og artikler, høre på musikk og utnytte alt annet Oslo har å by på for oss som er så heldige å få bo her. 

Kathi Sørvig  Hvem er du?  Kathi Sørvig, utflyttet namdaling, nå med østlandsdialekt etter snart 3 tiår på Østlandet. Er samboer med voksne barn, bonusbarn og barnebarn. Bor nå på Bærums Verk og pendler daglig til verdens beste arbeidsplass, Sunnaas sykehus. På Sunnaas har jeg jobbet i mange ulike stillinger, og de 8 siste årene som klinikksjef. Jeg har en fantastisk fin jobb, hvor møtet med pasienter og menneskene rundt dem er med på å berike hver eneste arbeidsdag  Hva brenner du for?  Å legge til rette for at mennesker, som av en eller annen grunn har fått snudd livet opp ned på grunn av skade eller sykdom, ikke skal oppleve unødvendige begrensninger  i sin livsutfoldelse.   Hva kan du bidra med i stiftelsen? Jeg har lang erfaring innen rehabiliteringsfeltet, og som Sunnaas sykehus sin representant i stiftelsen vil jeg kunne bidra med å sette fokus på utviklingstrender,  erfaringer og utfordringer innen faget og pasientenes rehabiliteringstjeneste. Med en god «dæsj»engasjement, stor arbeidskapasitet, hjerte for fagfeltet og ønske om å skape mulighetsrom når situasjoner virker umulig håper jeg å være med på å gjøre en forskjell. Jeg har sittet som nestleder i stiftelsen .....år, og sett at innsatsen fra Sunnaasstiftelsen «har gjort en forskjell» for veldig mange mennesker. De øyeblikkene har jeg lyst til å bidra til blir mange fremover  Hva gjør du på fritiden? I fritiden nyter jeg det naturen har å by på, på bortoverski eller nedoverski på vinteren, i båt på fjorden og overnattinger på holmer om sommeren, turer i fjell -et høst og vår. Med hytte på fjellet og ved sjøen er mulighetene mange. Koser meg også veldig på kjøkkenet med matlaging i godt selskap med familie og venner.  

Kathi Sørvig

Hvem er du? 
Kathi Sørvig, utflyttet namdaling, nå med østlandsdialekt etter snart 3 tiår på Østlandet. Er samboer med voksne barn, bonusbarn og barnebarn. Bor nå på Bærums Verk og pendler daglig til verdens beste arbeidsplass, Sunnaas sykehus. På Sunnaas har jeg jobbet i mange ulike stillinger, og de 8 siste årene som klinikksjef. Jeg har en fantastisk fin jobb, hvor møtet med pasienter og menneskene rundt dem er med på å berike hver eneste arbeidsdag

Hva brenner du for? 
Å legge til rette for at mennesker, som av en eller annen grunn har fått snudd livet opp ned på grunn av skade eller sykdom, ikke skal oppleve unødvendige begrensninger  i sin livsutfoldelse. 

Hva kan du bidra med i stiftelsen?
Jeg har lang erfaring innen rehabiliteringsfeltet, og som Sunnaas sykehus sin representant i stiftelsen vil jeg kunne bidra med å sette fokus på utviklingstrender,  erfaringer og utfordringer innen faget og pasientenes rehabiliteringstjeneste. Med en god «dæsj»engasjement, stor arbeidskapasitet, hjerte for fagfeltet og ønske om å skape mulighetsrom når situasjoner virker umulig håper jeg å være med på å gjøre en forskjell. Jeg har sittet som nestleder i stiftelsen .....år, og sett at innsatsen fra Sunnaasstiftelsen «har gjort en forskjell» for veldig mange mennesker. De øyeblikkene har jeg lyst til å bidra til blir mange fremover

Hva gjør du på fritiden?
I fritiden nyter jeg det naturen har å by på, på bortoverski eller nedoverski på vinteren, i båt på fjorden og overnattinger på holmer om sommeren, turer i fjell -et høst og vår. Med hytte på fjellet og ved sjøen er mulighetene mange. Koser meg også veldig på kjøkkenet med matlaging i godt selskap med familie og venner.
 

Jan Erik Næss  Hvem er du? Jan-Erik Næss, reist 64 ganger rundt sola og har flyttet fra Oslo til Åros i det som nå skal hete søndre Asker. Gift, to voksne sønner og er også blitt farfar. Jeg jobber stort sett med styreverv og noe eiendomsutvikling samt mentorvirksomhet for grundere gjennom Innovasjon Norges mentor program. Har en fortid som leder av markedskommunikasjonsbedrifter i 25 år før jeg gikk inn som Generalsekretær i KNS i 13 år fra 2001 til 2014.   Dette for å forfølge min lidenskap for seiling,samtidig som jeg kunne opprettholde mine styreverv. Jeg har var styreleder i Sunnaasstiftelsen i 12 år (2007-2018).  Hva brenner du for? Som leder av KNS kom jeg tidlig i kontakt med seiling for funksjonshemmede.  Jeg ble fascinert av hvor bra denne idretten passet for folk med ulike funksjonsnedsettelser. I visse klasser ville selv de beste funksjonsfriske ha problemer med å slå våre Paralympics seilere.  Å få anledning til både og bidra til- og å følge utøverne frem til medaljer var en stor inspirasjon og ga meg troen på at alt går an bare vi er flinke til å motivere psykisk og å tilrettelegge fysisk.   Jeg brenner derfor for alle tiltak som forkorter veien fra  skade og initiell rehabilitering frem til (full)verdige liv.  Arbeidet for Sunnaasstiftelsen gav meg rikelig med anledninger til å bidra til denne prosessen.   Hva kan du bidra med i stiftelsen? Foruten at jeg har bred styrerfaring fra en rekke bransjer har jeg også et ganske stort nettverk som gir tilgang på dører som ellers ville vært lukket. Min bakgrunn innen markedskommunikasjon har vel også kommet til nytte gjennom årene.   Styret i stiftelsen velger sin egen leder så jeg er stolt over at en så kompetent gjeng gav meg denne tilliten gang på gang i en årrekke.  Hva gjør du på fritiden? Foruten seiling setter jeg pris på å være på vår lille gård ved storhavet på Andøya i Vesterålen som vi kjøpte i 2009.  For min kone og meg er det fantastisk eksotisk og kunne bo der noen uker av gangen gjennom året.  Selv om jeg ikke har noe slektsmessig forhold til NordNorge så har jeg alltid hatt et «nordvendt hjerte».  Det har også medført over 50 turer til Svalbard der jeg var styreleder for en bedrift (Basecamp Spitsbergen) fra 1998 til 2007.  

Jan Erik Næss

Hvem er du?
Jan-Erik Næss, reist 64 ganger rundt sola og har flyttet fra Oslo til Åros i det som nå skal hete søndre Asker. Gift, to voksne sønner og er også blitt farfar.
Jeg jobber stort sett med styreverv og noe eiendomsutvikling samt mentorvirksomhet for grundere gjennom Innovasjon Norges mentor program.
Har en fortid som leder av markedskommunikasjonsbedrifter i 25 år før jeg gikk inn som Generalsekretær i KNS i 13 år fra 2001 til 2014.  
Dette for å forfølge min lidenskap for seiling,samtidig som jeg kunne opprettholde mine styreverv.
Jeg har var styreleder i Sunnaasstiftelsen i 12 år (2007-2018).

Hva brenner du for?
Som leder av KNS kom jeg tidlig i kontakt med seiling for funksjonshemmede.  Jeg ble fascinert av hvor bra denne idretten passet for folk med ulike funksjonsnedsettelser.
I visse klasser ville selv de beste funksjonsfriske ha problemer med å slå våre Paralympics seilere.  Å få anledning til både og bidra til- og å følge utøverne frem til medaljer
var en stor inspirasjon og ga meg troen på at alt går an bare vi er flinke til å motivere psykisk og å tilrettelegge fysisk.  
Jeg brenner derfor for alle tiltak som forkorter veien fra  skade og initiell rehabilitering frem til (full)verdige liv.  Arbeidet for Sunnaasstiftelsen gav meg rikelig med anledninger til å bidra til denne prosessen. 

Hva kan du bidra med i stiftelsen?
Foruten at jeg har bred styrerfaring fra en rekke bransjer har jeg også et ganske stort nettverk som gir tilgang på dører som ellers ville vært lukket.
Min bakgrunn innen markedskommunikasjon har vel også kommet til nytte gjennom årene.  
Styret i stiftelsen velger sin egen leder så jeg er stolt over at en så kompetent gjeng gav meg denne tilliten gang på gang i en årrekke.

Hva gjør du på fritiden?
Foruten seiling setter jeg pris på å være på vår lille gård ved storhavet på Andøya i Vesterålen som vi kjøpte i 2009.  For min kone og meg er det fantastisk eksotisk og kunne bo der noen uker av gangen gjennom året.  Selv om jeg ikke har noe slektsmessig forhold til NordNorge så har jeg alltid hatt et «nordvendt hjerte».  Det har også medført over 50 turer til Svalbard der jeg var styreleder for en bedrift (Basecamp Spitsbergen) fra 1998 til 2007.
 

 
Thomas Glott  Hvem er du? Jeg er lege og jobber på Sunnaas sykehus med pasienter som har fått skader eller sykdommer i ryggmargen med lammelser.   Hva brenner du for? At alle skal få oppleve gleden av spenning og nye utfordringer sammen med andre uavhengig av forutsetninger. Målet for rehabilitering er ikke å være i live, men å leve.  Hva kan du bidra med i stiftelsen? Erfaring i over 25 år der tusenvis av pasienter har valgt å dele sine tanker og  opplevelser med meg om hva som gir mening i livet.  Hva gjør du på fritiden? Prøver å følge de rådene jeg deler med andre og kjenne på gleden av å flytte grenser.

Thomas Glott

Hvem er du?
Jeg er lege og jobber på Sunnaas sykehus med pasienter som har fått skader eller sykdommer i ryggmargen med lammelser. 

Hva brenner du for?
At alle skal få oppleve gleden av spenning og nye utfordringer sammen med andre uavhengig av forutsetninger. Målet for rehabilitering er ikke å være i live, men å leve.

Hva kan du bidra med i stiftelsen?
Erfaring i over 25 år der tusenvis av pasienter har valgt å dele sine tanker og  opplevelser med meg om hva som gir mening i livet.

Hva gjør du på fritiden?
Prøver å følge de rådene jeg deler med andre og kjenne på gleden av å flytte grenser.

 
Trond Hammer  Hva brenner jeg for? Jeg er en kanskje over middels aktiv fyr som liker at ting skjer. Har alltid trent mye, både utholdenhet, styrke og grunnstyrke. Liker å holde på utendørs. Enten i en hinderbane, på sykkel eller ute på ski. Får jeg gjort dette sammen med kona og barna mine, er det komplett lykke for min del! Jeg brenner for aktivitet! Jeg skal ikke la en rullestol bestemme over meg, jeg bestemmer over den! Jeg kan være like aktiv som før ulykken, bare på en annen måte! Mange himler nok med øynene når jeg hevder dette, for er det nok en ”idiot” om skal ”belære” andre om hvor lett det er å tenke positivt og sette seg hårete mål. Man må selv være realist i sitt eget liv! Men hva er et hårete mål? Dette er jo selvsagt helt individuelt! For en kan det å kunne gripe rundt et glass være det hårete målet, for en annen er det å kunne sykle Norge på langs på håndsykkel være sitt mål  Hva kan jeg bidra med i stiftelsen? Jeg kan bidra med meg selv! Med det mener jeg at jeg kan se behov fra en brukers side, og sette ord på dette innenfor det vi arbeider med for andre. Jeg er personlig engasjert i hva som foregår på rehabilitering- og forskningsiden Ofte er det vanskelig for en ”frisk” person å kunne sette seg inn i hva et behov/prioritering en skal arbeide med. Håper her å kunne bidra med egne erfaringer, ikke bare som ryggmargskadd, men også med erfaring fra min rolle som politimann i Beredskapstroppen (kontraterror politi).  Hva gjør jeg på fritiden? På fritiden er jeg gift og pappa til to suverene jenter. Forsøker å være en god familiefar som aktivt deltar barnas oppvekst. Liker sykling på armsykkel, ute på tur og håper på mer ”sitski” til vinteren. Det å kunne suse nedover bakkene sammen med jentene i full fart er en drøm jeg har for vinteren!  

Trond Hammer

Hva brenner jeg for?
Jeg er en kanskje over middels aktiv fyr som liker at ting skjer. Har alltid trent mye, både utholdenhet, styrke og grunnstyrke. Liker å holde på utendørs. Enten i en hinderbane, på sykkel eller ute på ski. Får jeg gjort dette sammen med kona og barna mine, er det komplett lykke for min del!
Jeg brenner for aktivitet! Jeg skal ikke la en rullestol bestemme over meg, jeg bestemmer over den! Jeg kan være like aktiv som før ulykken, bare på en annen måte!
Mange himler nok med øynene når jeg hevder dette, for er det nok en ”idiot” om skal ”belære” andre om hvor lett det er å tenke positivt og sette seg hårete mål. Man må selv være realist i sitt eget liv!
Men hva er et hårete mål? Dette er jo selvsagt helt individuelt! For en kan det å kunne gripe rundt et glass være det hårete målet, for en annen er det å kunne sykle Norge på langs på håndsykkel være sitt mål

Hva kan jeg bidra med i stiftelsen?
Jeg kan bidra med meg selv! Med det mener jeg at jeg kan se behov fra en brukers side, og sette ord på dette innenfor det vi arbeider med for andre. Jeg er personlig engasjert i hva som foregår på rehabilitering- og forskningsiden Ofte er det vanskelig for en ”frisk” person å kunne sette seg inn i hva et behov/prioritering en skal arbeide med. Håper her å kunne bidra med egne erfaringer, ikke bare som ryggmargskadd, men også med erfaring fra min rolle som politimann i Beredskapstroppen (kontraterror politi).

Hva gjør jeg på fritiden?
På fritiden er jeg gift og pappa til to suverene jenter. Forsøker å være en god familiefar som aktivt deltar barnas oppvekst. Liker sykling på armsykkel, ute på tur og håper på mer ”sitski” til vinteren. Det å kunne suse nedover bakkene sammen med jentene i full fart er en drøm jeg har for vinteren!