tiltak for Pasientvelferd

Barn & unge.

 
 
Camper-for-unge-funksjonshemmede_circle_www.sunnaasstiftelsen.no.png
 
 

barneenhet på sunnaas sykehus

For unge som vokser opp med fysiske funksjonshemninger kan det være spesielt viktig å få hjelp til et positivt selvbilde.
På Sunnaas Sykehus har de en nyetablert barneenhet. Her drives det spesialtilpasset rehabilitering for det enkelte barn. Barn på Sunnaas er ikke som andre barn i sykehus. De kommer fra hele landet og er lang tid borte fra sitt nettverk og hjemmearena. Sunnaasstiftelsen har et spesielt fokus på å hjelpe barn som har vært utsatt for alvorlige skader med hjelp på veien videre. Det kan være mens de er under rehabilitering med hyggelige overraskelser som kino besøk eller besøk av Vålerenga fotball. Sunnaasstiftelsen stepper inn om det er utstyr til barneenheten som trengs, for eksempel virtuell gamification, utdanningsspill i en virtuell verden, nytt uteareal for barn eller utstyr til klatreveggen eller skolen som de går på mens de er pasienter på Sunnaas.

 

Camp Spinal & Brain camp

Når de kommer hjem får alle barn tilbud om å delta på Camp Spinal UNG eller Brain Camp Vinter. Mange unge vokser opp i en kommune uten en eneste person som har en lik funksjonshemning. På Campene våre får de unge mulighet til å treffe hverandre og bli veiledet av eldre brukere som har hatt sin skade over lang tid. Mange unge funksjonshemmede og deres familier har aldri møtt voksne med lik skade. Det er vanskelig for familien å se hvordan fremtiden kan se ut i forhold til skole, fritidsaktiviteter og etter hvert et arbeidsliv. 
Vi ønsker også å hjelpe til med å bygge et nettverk for unge mennesker med ryggmargsskade/hjerneskade ettersom dette er en relativ sjelden diagnose og mange ikke har noen i sitt nærmiljø i samme situasjon. På campene våre lærer de å leve sine liv der hjemme med god støtte fra kyndig personell og gode rollemodeller. Således er camp-konseptene unike i rehabiliteringssammenheng.


Vi trenger flere faste givere slik at vi kan gi barn som er utsatt for alvorlige ulykker gode forutsetninger for å leve med sin skade. Synes du dette høres ut som noe du gjerne vil være med på å støtte? Klikk på knappen under for å gi din støtte til prosjekter og tiltak rettet mot barn og unge.

 
 

følg oss på sosiale medier